Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
37/2020

Vypracovanie alternatívnych rozpočtov - oplotenie cintorína na parcele KN C 675/1

26/02/2020 HAPAS, spol. s r. o. Budatínska Lehota č. 206, 023 36 44 106 521 Mičianová
34/2020

oprava multifunkčného zariadenia DEVELOP pre SOcU stavebný úrad

24/02/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
35/2020

Objednávka vonkajšej informačnej vitríny 

26/02/2020 Aluprojekt, s.r.o. Horná 3, 974 01 Banská Bystrica 46 847 782 Mičianová
36/2020

nákup 2 ks dopravných nerozbitných  zrkadiel

26/02/2020 SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30, 851 07 Bratislava 46 485 732 Mičianová
33/2020

objednávka stavebný dozor pre  realizáciu projektu " Elektrické napojenie nových technologických zariadení v kuchyni Základnej školy Rudina "

1.00€ 20/02/2020 REMOP, s.r.o. Povina č. 99 47 943 670 Mičianová
32/2020

Dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu pre realizáciu stavby - IBV Zadky 1 a Zadky 2, Rudina  - verejné osvetlenie prístupových komunikácií

20/02/2020 Peter Baránek - PBELEKTRIK Kotrčiná Lúčka 167, 013 02 Gbeľany 41 931 599 Mičianová
31/2020

elektornická vizitka "dôveryhodná firma"

99.00€ 12/02/2020 Centrum výzkumu názoru klientu Stodolní 794/21, Ostrava, ČR 3 531 074 Ing. Mičianová
28/2020

výroba kancelárskeho nábytku pre matričný úrad

490.00€ 11/02/2020 THT s. r. o. Na Stanicku 59, Žilina 47 485 540 Ščambová
30/2020

tovar do Domu smútku: vozík na truhlu, misa na vodu, stojan na sviece

850.00€ 12/02/2020 Milan Semanič - KASTEX Strojnícka 5, Prešov 10 667 563 Tolnajová
29/2020

maľovanie na tvár na "Detský karneval" 15.2.2020

11/02/2020 Kristína Sláviková Kukučínova 998/38, Kysucké Nové Mesto 1 081 286 690 Ing. Mičianová
24/2020

seminár pre učiteľky MŠ

140.00€ 03/02/2020 Mgr. Viera Lutherová - BALANS ČSA 263/56, Kremnica 43 747 060 Chovaňáková
25/2020

celoročná renovácia a dodávka tonerov do tlačiarní pre OcÚ Rudina

04/02/2020 ABEL - Computer s. r. o. A.Hlinku 6, Čadca 31 634 788 Chovaňáková
27/2020

oprava multifunkčného zriadenia DEVELOP pre SOcU stavebný úrad

05/02/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
26/2020

Záchranné práce III. stupeň povodňovej aktivity

04/02/2020 RINIPOL, s.r.o. Borova 3202/29, 010 07 Žilina 48 222 836 Mičianová
23/2020

renovované náplne do tlačiarní BROTHER, LASER JET, EPSON LX300 (páska)

29/01/2020 ABEL - Computer s. r. o. A.Hlinku 6, Čadca 31 634 788 Ščambová
20/2020

Objednávka odbornej literatúry " Rokovanie obecného zastupiteľstva "

24/01/2020 SOTAC, s.r.o. Južná trieda č. 1, 040 01 Košice 36 189 855 Mičianová
21/2020

Práce súvisiace s odstránením rozliatého motorového oleja

27/01/2020 S.H. - Stanislav Hrubý Nesluša 389, 023 41 Nesluša 43 904 564 Mičianová
22/2020

zneškodnenie odpadu - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

28/01/2020 FCC Slovensko, s. r. o. Bratislavská 18, Zohor 31 318 762 Ing. Mičianová
11/2020

froté plachty s gumičkou pre MŠ Rudina 45 ks

22/01/2020 Tomáš Klásek Š,. Moyzesa 22, Ružomberok 40 399 001 Jančigová
10/2020

odvoz na lyžiarsky kurz ZŠ Rudina

20/01/2020 Ľuboš Capko Komenského 1310/129, Kysucké Nové Mesto 40 527 018 Jančigová

Stránky