Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
9/2020

čistiace prostriedky

211.96€ 16/01/2020 OLHA office s. r. o. Ščambová
8/2020

vývoz a likvidácia odpadu zo žúmp z objektov obce Rudina

15/01/2020 PRODrive s. r. o. 034 73 Liptovská Osada 756 47 162 961 Jančigová
7/2020

tlačivá "rybársky lístok" "Potvrdenky s JUXTOU"

14/01/2020 CONNECT Jas 937/6, Galanta Ščambová
4/2020

matričné tlačivá

24.20€ 13/01/2020 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, Bratislava 42 272 360 Ščambová
5/2020

kancelárske potreby pre OcÚ na rok 2020

293.00€ 13/01/2020 OLHA TRADE, s. r. o. 044 44 Kráľovce 167 36 208 086 Ščambová
6/2020

dodávka kancelárskeho papiera pre rok 2020 pre Ocú a SOcÚ

10/01/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica č. 136 37 622 498 Jančigová
3/2020

služby práčovne

10/01/2020 LAUNDRY and CLEAN SERVIS s. r. o. Cesta k vodojemu 209, Budatín 51 084 368 Jančigová
2/2020

zimná údržba miestnych komunikácií v obci

07/01/2020 Roľnícke družstvo Rudina 36 369 667 Jančigová
1/2020

detské paplóny pre MŠ  10 ks

07/01/2020 LOMETKA, v. o. s. Radoľa č. 132 31 581 617 Jančigová
175/2019

Vypracovanie znaleckého posudku  na určenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkuv : KN C 551/4,551/7,551/8,551/5,551/14.

Účel znaleckého posudku : uzatvorenie nájomnej zmluvy

19/12/2019 Ing. Miloš Kovaľ Murgašova 1296/ 11, 010 01 Žilina Mičianová
174/2019

Odborno - znalecký posudok na celú stavbu " Rozšírenie cintorína v obci Rudina  - I. etapa"

16/12/2019 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r.o. , Ing. Jaroslav Adamec Kaplinské Pole 2859/24, 905 01 Senica 36 271 501 Mičianová
174/2019

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy ZŠ Rudina

10/12/2019 PRODrive s. r. o. Liptovská Osada 626 47 162 961 Jančigová
172/2019

Práce a materiál - zavedenie teplej vody - soc.  zariadenie kuchyňa MŠ Rudina  

214.00€ 10/12/2019 Jaššo - elektro - plyn Sládkovičova 1224, Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
172/2019

Objednávka "Mikulášsky program"

300.00€ 06/12/2019 AGENTÚRA PRO - STAFF, s.r.o. J. Matušku 2/2303, 052 05 Spišská Nová Ves 36 724 068 Mičianová
173/2019

Vypracovanie rozpočtu Materská škola Rudina 

06/12/2019 HAPAS , spol. s r. o. Budatínska Lehota 206, 023 36 44 106 521 Mičianová
171/2019

vyregulovanie radiatorov v objekte 10BJ Rudina

05/12/2019 JAŠŠO - elektro - plyn Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Jančigová
170/2019

Objednávka tonerov v počte 15 ks podľa rozpisu na objednávke.

1 064.02€ 04/12/2019 ABEL - COMPUTER, s.r.o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31 634 788 Mičianová
167/2019

2 ks kancelárska stolička pre Spoločný úrad Rudina 

03/12/2019 B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, 811 06 Bratislava 44 413 467 Mičianová
168/2019

Objednávka posypového materiálu na zimnú údržbu miestnych komunikácií

03/12/2019 UNIPAL KNM, spol. s r. o. Pri železničnej stanici 36 383 171 Mičianová
169/2019

Vianočná hviezda

85.70€ 03/12/2019 KRuBER s. r. o. Nábrežná 1149/9, 968 01 Nová Baňa 46 047 344 Mičianová

Stránky