Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
166/2019

Skartovací stroj pre Spoločný stavebný úrad Rudina 

105.60€ 02/12/2019 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44 413 467 Mičianová
165/2019

Výmena oleja a servisná prehliadka SUZUKI VITARA KM 606 BE

180.00€ 27/11/2019 A -AUTO. s. r. o. Kvačalova 782/11, 010 04 Žilina 36 393 894 Mičianová
164/2019

Objednávka posypovej soli na zimnú údržbu miestnych komunikácií

25/11/2019 SAMS - BAT, s.r.o. Nešporova 19, 010 01 Žilina 31 610 749 Mičianová
163/2019

výroba skrine pre MŠ Rudina

1 000.00€ 22/11/2019 Štefan Štefánka s.r.o. Rudinská 268 50 044 851 Jančigová
161/2019

dodávka PC Pentium, sieť k interaktívnej tabuli do MŠ Rudina

710.38€ 20/11/2019 Ing. Andrej Mičica ICI M.Rázusa 1154/70, Žilina 41 566 131 Jančigová
162/2019

IT práce pre MŠ Rudina

398.00€ 20/11/2019 PC Support, s. r. o. M.Rázusa 1154/70, Žilina 47 192 917 Jančigová
160/2019

Vyregulovanie plynového kotla 10 BJ

18/11/2019 Jaššo - elektro - plyn Sládkovičová 1224/69, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
157/2019

Oprava verejného osvetlenia

14/11/2019 ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Hviezdoslavova 690/6, 010 01 Žilina 31 322 999 Mičianová
158/2019

15 ks reproduktor pre obecný rozhlas

450.00€ 14/11/2019 Ing. Pavol Kapráľ Kapa Audio Mlynská 977/15, Belá nad Cirochou 40 116 956 Jančigová
159/2019

Revízia kotolne športová hala

14/11/2019 Jaššo - elektro - plyn Sládkovičová 1224/69, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
156/2019

kancelársky papier, obálky C6 samolepiace, obálky s opakovaným doručením  pre SOcU stavebný úrad

13/11/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 023 32 Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
153/2019

zhotovenie kancelárskeho nábytku pre matričný úrad

600.00€ 11/11/2019 THT s. r. o. Na Stanicu 59, Žilina 47 485 540 Ščambová
154/2019

pracovný kalendár rok 2020   17 ks

36.05€ 11/11/2019 OLHA office s. r. o. Popradská 9, Košice 52 201 589 Ščambová
155/2019

vypracovanie PD "Rekonštrukcia elektroinštalácie zdravotné stredisko Rudina"

11/11/2019 Peter Bajánek - PBELEKTRIK Kotrčina Lúčka 167 41 931 999 Ing. Mičianová
152/2019

čistiace prostriedky podľa potreby pre jedáleň MŠ

50.00€ 08/11/2019 DROGÉRIA BONA Kysucké Nové Mesto ul. 1. mája, Kysucké Nové Mesto Jančigová
130/2019

VO elektrickej energie

02/10/2019 Img. Ivan Moravčík - IVOMOS Borova 3295/36, 010 07 Žilina 46 708 031 Mičianová
150/2019

daňové tlačivá

22.30€ 05/11/2019 CONNECT Jas 937/6, Galanta Ščambová
151/2019

2 ks toner pre tlačiareń CANON pre SOcU školský úrad

05/11/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
148/2019

výmena MaR pre kotolňu ZŠ - mimoriadna udalosť

3 976.80€ 30/10/2019 ELTECH - Ondruš Ladislav Školská 554, Strečno 14 216 361 Ing. Mičianová
149/2019

toner DEVELOP pre SOcU, toner MINOLTA pre OcU

31/10/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová

Stránky