Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
23/2014

reflexná potlač na auto

24/04/2014 Fire Systém - Marcela Kavalková Nižná Korňa 501 41 827 449 Ing. Mičianová
22/2014

preprava autobusom v rámci projektu SR-ČR pre MŠ Rudina na trase Rudina - Bukovec a späť

149.40€ 17/04/2014 Autodoprava Ľubomír Líška Oslobodenia 62, Žilina 47 451 823 Ing. Mičianová
20/2014

kombinovaný sporák CF4-78GE/P pre ŠJ MŠ

2 508.24€ 17/04/2014 IG-GASTRO, s. r. o. Čajakova 2184/7, Žilina 46 432 248 Ing. Mičianová
21/2014

revízia a oprava plynového kotla na 10BJ v Rudine

17/04/2014 Miroslav Mlich - M-SERVIS Dlhomíra Poľského 2686, Kysucké Nové Mesto 34 592 296 Ing. Mičianová
19/2014

spracovanie bezpečnostného projektu na ochranu os. údajov 

v zmysle zákona č. 122/2013 Zz

118.00€ 15/04/2014 BROS Computing, s. r. o. Zádubnie 169 36 734 390 Jančigová
18/2014

správa počítačov, programov, počítač.siete podľa požiadavky

15/04/2014 PC Support, s. r. o. M.Rázusa 1154/70, Žilina 47 192 917 Chovaňáková
17/2014

aktualizácia účtovného a mzdového softwéru 27.3.2014-30.6.2014

14/04/2014 PC Support, s. r. o. Rázusa 1154/70, Zilina 47 192 917 Chovaňáková
15/2014

geodetické práce - zameranie ihriska, budovy v športovom areáli

700.00€ 01/04/2014 Ing. Anton Radolský Ochodnica 185 35 433 990 Ing. Mičianová
16/2014

matričné tlačivá: sobášny list, úmrtný list, oznámenie o úmrtí

03/04/2014 Centrum polygrafických služieb MV SR Sklabinská 1, Bratislava Ščambová
14/2014

STORNO - IT služby-aktualizácie účtovného a mzdového softwéru marec-jún/2014

02/04/2014 Andrej Mičica ICI Zástranie 211 41 566 131 Chovaňáková
13/2014

potvrdenka s JUXTOU

21.00€ 27/03/2014 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 925 41 Kráľov Brod 17 644 429 Ščambová
12/2014

stravné partnerov projektu cezhraničnej spolupráce

160.00€ 19/03/2014 ŠJ pri materskej škole Materská škola Rudina č. 444, 023 31 Rudina 314 251 Mičianová
11/2014

doprava II.aktivita projekt cehraničná spolupráca

129.00€ 19/03/2014 VeGe bus, s.r.o. Vendrině č.p. 280, 73994 Vendrině 26 818 116 Mičianová
10/2014

vlajka SR

15.60€ 04/03/2014 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Sekčovska 19, 08641 Raslavice 14 287 315 Ščambová
4/2014

Vybavenie pre projekt  "Slovensko - moravské tradície v kuchyni" ,  

3 742.80€ 22/01/2014 Elephant smile, s. r. o. Sibírske 1329/2, 908 51 Holíč 45 262 217 Mičianová
8/2014

Objednávka autobusu Bukovec - Rudina a späť v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  SR - ČR 2007-2013 ( Fond mikroprojektu

129.00€ 23/01/2014 VeGe bus, s.r.o. Vendrině č. p. 280, 73994 Vendrině 26 818 116 Mičianová
9/2014

stravné

110.40€ 23/01/2014 Školská jedáleň pri MŠ Rudina , 023 31 Rudina 314 251 Mičianová
6/2014

Objkednávka propagačných materiálov  mikroprajekt SR- ČR

900.00€ 23/01/2014 M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16 43 979 033 Mičianová
7/2014

Objednávka elektroniky vrámci  Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR

1 740.00€ 23/01/2014 Miroslav Paľuch - MP - elektronika Dolný Val 21/180, 010 01 Žilina 44 001 711 Mičianová
2/2014

kancelárske a čistiace potreby

234.44€ 07/01/2014 OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 167, 04444 Kráľovce , prevádzka Budimír 25, 044443 36 208 086 M. Ščambová

Stránky