Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
147/2019

Objednávka odvozu zeminy ulička u pána Masláka

29/10/2019 S.H.- Stanislav Hrubý, s.r.o. Nesluša 389, 023 41 Nesluša 43 904 564 Mičianová
146/2019

Objednávka projektovej dokumentácie elektroinštalácie technologických obvodov kuchyne ZŠ Rudina 

780.00€ 29/10/2019 QUERCUS z&z, s. r. o. Borova 3177/10, 010 07 Žilina 36 440 671 Mičianová
146/2019/A

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy ZŠ Rudina

23/10/2019 PRODrive s. r. o. Liptovská Osada 626 47 162 961 Jančigová
145/2019

školenie BOZP pre 1 zamestnanca SOcU stavebný úrad

23/10/2019 Vzdelávacie aktivity bezpečnosti práce s. r. o. Palárikova 2845/2a, Čadca 36 407 607 Jančigová
144/2019

ochranný odev zn. Rescuer  3 ks, držiaky na prilby  pre DHZ Rudina

263.00€ 23/10/2019 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44 543 697 Jančigová
142/2019

didaktické učebné pomôcky pre MŠ

325.00€ 22/10/2019 ELARIN s. r. o. 082 12 Trnkov 44 45 240 841 Jančigová
143/2019

Dosky na opravu zábradlia na hornom cintoríne

250.00€ 22/10/2019 František Hruška Rudina č. 493, 023 31 Rudina 33 681 953 Mičianová
140/2019

zrezanie 3 ks stromov areál ZŠ Rudina 

14/10/2019 Jaroslav Hvolka Budatínska Lehota 249, 023 36 Radoľa 41 177 509 Mičianová
141/2019

oprava cestného motorového vozidla SEAT INCA pre DHZ Rudina

14/10/2019 Jozef Ondreáš 023 31 Rudina 400 47 776 463 Jančigová
139/2019

didaktické učebné pomôcky pre MŠ

445.00€ 14/10/2019 TAKTIK VYDAVATEĽSTVO s. r. o. Krompačská 510/96, Košice Chovaňáková
136/2019

vyčistenie pozemku - drtenie konárov po výreze energetiky parcela KNC 242/59, k. ú. Rudina

08/10/2019 ENZA, s. r. o. Májová 1098, Čadca 36 375 918 Ing. Mičianová
137/2019

toner do multifunkčného zariadenia BIZHUB pre OcÚ

09/10/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
138/2019

kontrola kotla ústredného kúrenia OcÚ

09/10/2019 JAŠŠO - elektro - plyn Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Jančigová
135/2019

vypracovanie a dodanie PD

08/10/2019 Ing. Roman Židek - RZ Projekt Hálkova 1319, Žilina 46 621 831 Ing. Mičianová
134/2019

toner do multifunkčného zariadenia pre SOcU stavebný úrad

08/10/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
133/2019

Dovoz, montáž, demontáž, odvoz pódia, ozvučenie hodovej slávnosti

04/10/2019 Peter Stračiak, P a P Dj SOUND Dolný Vadičov 131 44 066 341 Mičianová
132/2019

výroba skrine pre MŠ Rudina

1 000.00€ 04/10/2019 Štefan Štefánka s.r.o. 023 31 Rudinská 268 50 044 851 Jančigová
127/2019

vypracovanie realizačného projektu na akciu "Rozšírenie cintorína v obci Rudina - I.etapa"

300.00€ 01/10/2019 Ing. Roman Židek - RZ Projekt Hálkova 1319, Kysucké Nové Mesto 46 621 831 Ing. Mičianová
128/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie cintorína v obci Rudina - I.etapa" elektr. osvetlenie

02/10/2019 ELEKTRIC SLOVAKIA s. r. o. Mojš 298, Žilina 46 633 812 Ing. Mičianová
131/2019

dopravu žiakov na plavecký výcvik od 14.10. - 18. 10. 2019

400.00€ 03/10/2019 Ľuboš Capko Komenského 1310, Kysucké Nové Mesto 40 527 018 Chovaňáková

Stránky