Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
126/2019

Vypracovanie rozpočtu

01/10/2019 Miroslav Holeš - SAM CO Vranie 48/23, 010 14 Žilina 10 939 741 Mičianová
129/2019

servis multifunkčného zariadenia pre SocU stavebný úrad

02/10/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
125/2019

Ocenenie pozemkov

24/09/2019 Ing. Vlasta Kolenová Na Podstráni 2669/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto Mičianová
124/2019

aktualizácia antivirus na 1 rok na 13 PC

13/09/2019 GIRO, s. r. o. Žilinská Lehota 24 36 403 369 Jančigová
123/2019

oprava mixéra jedáleň MŠ (výmena hriadeľa, výmena ozub.kolesa)

393.00€ 11/09/2019 omes, spol. s r. o. 013 31 Divina - Lúky 27 47 505 214 Jančigová
122/2019

aktualizácia programu pre jedáleň MŠ

30.00€ 10/09/2019 Jozef Krajčík 034 01 Ružomberok, Papiernička 16 10 862 692
120/2019

psychotest DHZ Rudina 1 osoba

100.00€ 02/09/2019 PSYCHO-TEST s. r. o. Žilina 47 662 794 Jančigová
121/2019

skrine do rozhlasovej miestnosti

1 116.00€ 02/09/2019 Beáta Muchyová A.Bernoláka 2167, Žilina 37 097 296 Jančigová
118/2019

Objednanie občerstvenia " Veľký šmoulový deň "

30/08/2019 Mária Koristová Dúbie 67, 024 01 Kysucké Nové Mesto 47 049 081 Mičianová
119/2019

Objednávka ozvučenie "Veľký šmoulový deň"

30/08/2019 Peter Bočej Povina č. 259, 023 33 Povina Mičianová
117/2019

Zapožičanie kostýmov " Veľký šmoulový deň"

30/08/2019 Ing. Voštenáková Alena - Emócia Bernoláka 24, 010 01 Žilina 37 093 797 Mičianová
116/2019

Vývoz a likvidácia odpadu zo žúmp MŠ, ZŠ

28/08/2019 PRO Drive s.r.o. Liptovská Osada 626 47 162 961 Mičianová
115/2019

Nafukovacie atrakcie

28/08/2019 Slov. inštitúcia údržby, servisu a opravy detských ihrísk, spol. s r. o. S. Sakalovej 171, 014 01 Bytča 47 595 191 Mičianová
113/2019

Zameranie existujúcej stavby zdravotného strediska

28/08/2019 Michalek A -Z stavby , Miroslav Michálek Lopušné Pažite č. 56, 023 36 Radoľa 40 526 615 Mičianová
114/2019

školenie BOZP MŠ Rudina 

28/08/2019 VABP, s.r.o. Palárikova 2845/269, 022 01 Čadca 36 407 607 Mičianová
111/2019

Zaameranie cintorína

27/08/2019 Ing. Anna Tomašcová - geodetické práce Komenského 135, 022 01 Čadca 34 928 961 Mičianová
112/2019

Pedagogická diagnostika dieťaťa

27/08/2019 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36 174 319 Mičianová
110/2019

Stavebný dozor - Rozšírenie cintorína v obci Rudina - I. etapa

2 850.00€ 27/08/2019 Ing. Alojz Balát Revolučná 2819/17, 024 04 Kysucké Nové Mesto 35 430 303 Mičianová
109/2019

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ, MŠ, ZŠ

23/08/2019 PRODrive s. r. o. Liptovská Osada 626 47 162 961 Jančigová
108/2019

Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti parcely KN C 1022/65, k. ú. Rudina 

19/08/2019 GEOMER Žilina , s. r. o. Hollého 401/64, 010 01 Žilina 47 864 729 Mičianová

Stránky