Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
107/2019

Zásahové rukavice 

19/08/2019 Prometeus- sl. s. r. o. Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 36 463 906 Mičianová
106/2019

Verejné obstarávanie - vybavenie kuchyne ZŠ Rudina 

14/08/2019 Ing. Ivan Moravčík - IVOMOS Borová 3295/36, 010 07 Žilina 46 708 031 Mičianová
106/2019/A

tlačivá POTVRDENKA S JUXTOU, knižné lístky

50.00€ 14/08/2019 CONNECTG Jas 937/6, Galanta Ščambová
105/2019

Nákladka, odvoz a terénne úpravy futbalové ihrisko

08/08/2019 S. H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. Nesluša 389, 023 41 Nesluša 43 904 564 Mičianová
103/2019

Vybavenie pre obecný hasičský zbor

29/07/2019 FIRE SYSTERM, s.r.o. Nižná Korňa č. 501, 023 31 Korňa 44 543 697 Mičianová
104/2049

Program ZŠ Rudina 

06/08/2019 Verejná informačná služba spol. s r.o. J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 36 006 912 Mičianová
102/2019

Objednávka znaleckého posudku

29/07/2019 Ing. Vlasta Kolenová Na Podstráni 2669/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto Mičianová
101/2019

Zameranie, GP - viacúčelový objekt - muštáreň

26/07/2019 Ing. Anna Tomašcová - geodetické práce Komenského 135, 022 01 Čadca 34 928 961 Mičianová
100/2019

Oprava verejného osvetlenia 

26/07/2019 ELZA, s.r.o. Hviezdoslavova 690/6, 010 01 Žilina 31 322 999 Mičianová
98/2019

Uverejnenie inzerátu voľné pracovné miesto - učiteľ MŠ Ruina 

25/07/2019 PUBLISHING HUOSE, a.s. Jána Milca č. 6, 010 01 Žilina 46 495 959 Mičianová
99/2019

Uverejnenie inzerátu : Obec Rudina , spoločný obecný úrad - samostatný referent - stavebný úrad

25/07/2019 PUBLISHING HUOSE, a.s. Jána Milca č. 6, 010 01 Žilina 46 495 959 Mičianová
97/2019

Uverejnenie inzerátu voľné pracovné miesto  Spoločný stavebný úrad Rudina - samastaný referent - stavebný úrad

25/07/2019 Redakcia Kysuce Horná ulica č. 116, 022 01 Čadca 35 790 253 Mičianová
94/2019

Uverejnenie inzerátu - voľné pracovné miesto MŠ Rudina 

23/07/2019 Redakcia Kysuce Horná ulica č. 116, 022 01 Čadca 35 790 253 Mičianová
95/2019

Dopracovanie dokumentácie most na Zadky 

23/07/2019 Ing. Jozef Lovíšek Pod Hliniskom 938/4, 010 07 Žilina 41 279 786 Mičianová
96/2019

Vypracovanie kompletnej dokumentácie - Viacúčelový objekt - Muštáreň

23/07/2019 Ing. Jozef Lovíšek Pod Hliniskom 938/4, 010 07 Žilina 41 279 786 Mičianová
92/2019

detské obliečky pre MŠ Rudina

300.00€ 16/07/2019 LOMETKA, v. o. s. 023 36 Radoľa 31 581 617 Jančigová
93/2019

výtvarný a pracovný materiál pre MŠ

16/07/2019 Augustín Jánošík Tlačiareň Jánošík Nám.Slobody, Kysucké NOvé Mesto 35 434 635 Jančigová
91/2019

výmena batérie v MŠ

70.00€ 16/07/2019 JAŠŠO - elektro - plyn - voda Sládkovičova 1224, Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Jančigová
89/2019

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ

15/07/2019 PRODrive s. r. o. Liptovská Osada 626 47 162 961 Jančigová
90/2019

výmena elektroniky obecného rozhlasu

2 750.00€ 15/07/2019 TM SOund s. r. o. Bytčianska 490, Žilina 44 293 801 Jančigová

Stránky