Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
88/2019

vypracovanie BOZP MŠ Rudina

150.00€ 11/07/2019 VA BP, s. r. o. Palárikova 2845, Čadca 36 407 607 Jančigová
87/2019

objednávka medailí

10/07/2019 LIM PO , s.r.o. Jesenná 679/1, 080 05 Prešov 36 498 980 Mičianová
86/2019

vypracovanie rozpočtu rekonštrukcia soc. zariadení zdravotné stredisko

10/07/2019 HAPAS s. r. o. Budatínska Lehota 206 44 106 521 Ing. Mičianová
85/2019

Verejné obstarávanie - rozšírenie cintorína I. etapa

03/07/2019 Ing. Ivan Moravčík - IVOMOS Borová 3295/36, 010 07 Žilina 46 708 031 Mičianová
84/2019

Objednávaka tovaru na vyspravenie šachty

26/06/2019 UPK, s.r.o. Zborov nad Bystricou 2, 023 03 Zborov nad Bystricou 36 401 498 Mičianová
82/2019

Nákup odevov a obuvi pre Obecný hasičský zbor Rudina 

25/06/2019 FIRESYSTEM , s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 31 Korňa 44 543 697 Mičianová
83/2019

Revízia detského ihriska vybudovaného v rámci investičnej akcie obce " Revitalizácia centrálnej zóny obce Rudina "

25/06/2019 Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, s.r. o. Sidónie Sakalovej 171, Bytča 47 595 191 Mičianová
81/2019

Vernostný balíček - knihy pre prvákov ( kniha, pexeso, záložka, pastelky) 25 ks

240.00€ 24/06/2019 Elena Majeríkova - ElenNeo Slovakia Dolný Vadičov 80, 023 45 Dolný Vadičov 41 172 914 Mičianová
80/2019

pracovný odev MŠ Rudina

200.00€ 19/06/2019 REMPO 1. mája 275, Kysucké Nové Mesto 10 812 717 Chovaňáková
79/2019

Vytýčenie sieti

18/06/2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35 763 469 Mičianová
78/2019

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy ZŠ

18/06/2019 PRODrive s. r. o. Liptovská Osada 626 47 162 961 Jančigová
77/2019

tlačivá pre MŠ

20.00€ 13/06/2019 ŠEVT a. s. Cementárska 16, Banská Bystrica 31 331 131 Jančigová
76/2019

Projektová dokumentácia a rozpočet " Prechod pre chodcov pri Materskej škole Rudina" 

12/06/2019 Značky , s.r.o. J. Ťatliaka 1782, 026 01 Dolný Kubín 43 931 111 Mičianová
74/2019

Dodanie  a montáž retardér Zadky

399.00€ 11/06/2019 Značky , s.r.o. J. Ťatliaka 1782, 026 01 Dolný Kubín 43 931 111 Mičianová
75/2019

Revízia elektroinštalácie zdravotného strediska

11/06/2019 Dušan Bandúr - BAN INSTALL Dlhé Pole 136, 013 31 Dlhé Pole 41 921 267 Mičianová
73/2019

čistiace prostriedky pre jedáleň MŠ

150.00€ 07/06/2019 BONA SK s. r. o. 1. mája 62, Kysucké Nové Mesto 43 855 237 Chovaňáková
72/2019

OCHP pre jedáleň MŠ

180.00€ 07/06/2019 REMPO Ing. Michal Timko 1. mája 275, Kysucké Nové Mesto 10 812 717 Chovaňáková
71/2019

vystúpenie pre MŠ Rudina

400.00€ 04/06/2019 ZAHRAJKO s. r. o. Heyrovského 10, Bratislava 47 133 945 Chovaňáková
69/2019

práce strojmi Caterpillar na odstránenie čiernej skládky v obci

2 016.00€ 31/05/2019 S.H. - Stanislav Hrubý s. r. o. Nesluša 389 43 904 564 Ing. Mičianová
70/2019

oprava hromozvodu na Dome smútku

1 530.00€ 31/05/2019 RISS Plus s. r. o. Janka Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto 44 839 707 Ing. Mičianová

Stránky