Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
kúpna zmluva Kúpna zmluva

Prevod vlastníckeho práva, predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce parcely KN C 838/2, 839/2, 840 , katastrálne územie Rudina

1 499.48€ 18/09/2018 20/09/2018 Oto Černák a manželka Renáta Černáková Rudina č. 469, 023 31 Rudina stiahni
2018 potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleń MŠ

20/09/2018 20/09/2018 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011, Poprad 36472549 stiahni
Zmluva o prenájme zmluva o prenájme nebytových priestorov areál OŠK

zmluva o prenájme nebytových priestorov areál OŠK

25.00€ 20/09/2018 20/09/2018 Pavol Mičian Rudina č. 256 stiahni
Rámcová dohoda potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

19/09/2018 19/09/2018 Ryba Žilina spol. s r. o. Hviezdoslavova 5, Žilina 31563490 stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom kancelárskych priestorov SOcU

prenájom kancelárskych priestorov SOcU školstvo

31/08/2018 17/09/2018 Mestské kultúrno-športové stredisko Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto 35994061 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areál OŠK

prenájo areál OŠK

30.00€ 11/09/2018 11/09/2018 Schaeffler Kysuce, s. r. o. p. Dávidová Andrea Kysucké Nové Mesto stiahni
Rámcová dohoda potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

05/09/2018 05/09/2018 Ľuboslav Moravčík Potravinka Martinčeková 48, Varín 31073719 stiahni
Rámcová dohoda potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

04/09/2018 04/09/2018 Mäso - údeniny Kubala 023 36 Radoľa 17817994 stiahni
Rámcová dohoda potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

04/09/2018 04/09/2018 Alena Pochybová Potraviny Môj obchod 023 31 Rudina 37622587 stiahni
3/2018 vybudovanie bezbariérového prístupu

vybudovanie bezbariérového prístupu

15 572.00€ 21/08/2018 21/08/2018 BROZ STAV s. r. o. Rosina 207 50608835 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom nebytových priestorov "Muštáreň"

prenájom nebytových priestorov "Muštáreň"

25.00€ 21/08/2018 21/08/2018 Janka Vasilová 023 31 Rudina č. 542 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areálu OŠK

prenájom areálu OŠK

25.00€ 15/08/2018 15/08/2018 Zdeno Martinec Rudina č. 28 stiahni
Zmluva o prenájme zmluva o prenájme nebytových priestorov Muštáreň

zmluva o prenájme nebytových priestorov "Muštáreň"

20.00€ 13/08/2018 13/08/2018 Július Jaroš 023 31 Rudina 141 stiahni
V3/2018/K/13 finančný príspevok v rámci programu Regionálny rozvoj

finančný príspevok v rámci programu Regionálny rozvoj

1 317.00€ 07/08/2018 07/08/2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, Žilina 37808427 stiahni
VP/18/09709/001 hromadná licenčná zmluva

hromdná licenčná zmluva

27/07/2018 06/08/2018 SOZA - Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava 178454 stiahni
Kúpna zmluva Kúpna zmluva

Kúpna zmluva predávajúci : Miroslav Zemánek, Rudina č. 55 , kupujúci : Obec Rudina , Rudina č. 442

5 396.82€ 25/07/2018 03/08/2018 Miroslav Zemánek Rudina č. 55, 023 31 Rudina stiahni
Dodatok č. 1 úprava cien zber a preprava komunálneho odpadu

úprava cien - zber a preprava komunálneho odpadu

31/07/2018 31/07/2018 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491 stiahni
- Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

20/07/2018 23/07/2018 Advokátska kancelária Hagara - Hagarová, s.r.o. Daniela Dlabača č. 35, 010 01 Žilina 36806498 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areálu OŠK

prenájom areálu OŠK

25.00€ 04/07/2018 04/07/2018 Peter Králik Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 908 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areál OŠK

prenájom areál OŠK

25.00€ 25/06/2018 25/06/2018 Richard Niník Borová 3203, Žilina

Stránky