Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
zo dňa 17.08.2017 Zmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému

Zmluva o poskytnutí pomoci na úseku civilnej ochrany  a integrovaného záchranného systému

17/08/2017 17/08/2017 Okresný úrad Žilina Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina stiahni
5998005/2017 mlieko a mliečne výrobky jedáleň MŠ Rudina

mlieko a mliečne výrobky pre jedáleň MŠ Rudina

02/08/2017 14/08/2017 Tatranská mliekáreň a. s. Nad traťou 26, Kežmarok 31654363 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

26/07/2017 26/07/2017 Jozef Palaj 023 31 Rudinská č. 133 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 24/07/2017 24/07/2017 Richard Niník Borová 3203/29, Žilina stiahni
Dodatok k NZ č. 709 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 14/07/2017 14/07/2017 Juraj Smetana Rudina 350 stiahni
Nájomná zmluva 382 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 14/07/2017 14/07/2017 Lenka Poliaková Rudina č. 369 stiahni
Kúpna zmluva unimobunka

unimobunka

50.00€ 07/07/2017 12/07/2017 Milan Kuric Krásno nad Kysucou 1301 stiahni
Kúpna zmluva unimobunka

unimobunka

50.00€ 07/07/2017 10/07/2017 Juraj Solkup 013 23 Višňové 886 stiahni
Nájomná zmluva 382 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 07/07/2017 07/07/2017 Lenka Poliaková Rudina č. 369 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 07/07/2017 07/07/2017 Michal Ondreáš Rudinská 114 stiahni
Nájomná zmluva 381 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 07/07/2017 07/07/2017 Lenka Poliaková Rudina č. 369 stiahni
Dohoda č.35/§50j/ns 2017 poskytnutie príspevku na podporu miestnej zamestnanosti podľa §50j

poskytnutie príspevku na podporu miestnej zamestnanosti podľa §50j

28/06/2017 28/06/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, Žilina 30794536 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 28/06/2017 28/06/2017 Marián Madej J.Kráľa 2594, Čadca stiahni
Zmluva č. 37192 dotácia pre OHZ Rudina

dotácia pre OHZ Rudina

3 000.00€ 06/06/2017 06/06/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, Bratislava 177474 stiahni
Dodatok k NZ č. 404 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 05/06/2017 05/06/2017 Olga Špernogová Kysucký Lieskovec 537 stiahni
Nájomná zmluva 881 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 05/06/2017 05/06/2017 Anna Prežencová Rudina č. 375 stiahni
Nájomná zmluva 880 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Viliam Stranianek Rudina č. 134 stiahni
Nájomná zmluva 777 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Ľubomír Mičian Rudina č. 318 stiahni
Nájomná zmluva 63 - dodatok nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Miroslava Ščambová Rudina č. 305 stiahni
Nájomná zmluva 645 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Ľubomír Mičian Rudina č. 318 stiahni

Stránky


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52