Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
4/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  z rozpočtu obce Rudina  v roku 2021

1 100.00€ 15/01/2021 15/01/2021 Základná organizácia SZZ 18-12 Rudina 023 31 Rudina 178152 stiahni
1/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2021

1 000.00€ 15/01/2021 15/01/2021 CYKLOKLUB Rudina Rudina 170, 023 31 Rudina 42219108 stiahni
6/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

7 300.00€ 13/01/2021 13/01/2021 Obecný športový klub Rudina Rudina č. 442, 023 31 Rudina 37806491 stiahni
20/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2021

3 500.00€ 13/01/2021 13/01/2021 Futbalový klub Prípravka Rudina Rudina 256, 023 31 Rudina 50761650 stiahni
Zmluva o prevode cenných papierov zmluva o prevode cenných papierov

zmluva o prevode cenných papierov

23/11/2020 08/01/2021 BIOMASA, združenie právnických osôb v likvidácii 023 34 Kysucký Lieskovec 743 36126055 stiahni
Zmluva o výpožičke 2 x tablet + SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne

2 x tablet + SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne

26/11/2020 05/01/2021 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Miletičova 3, Bratislava 166197 stiahni
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-573-005/2020 hasičský automobil - cisternová striekačka IVECO

hasičský automobil - cisternová striekačka IVECO

23/11/2020 05/01/2021 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 151866 stiahni
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb - "Služba prostredníctvom mobilnej aplikácie  na prijímanie informácií občanmi "

28/12/2020 31/12/2020 adsupra s. r. o. Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov 50144839 stiahni
Zmluva o bežnom účte zriadenie bežného účtu

zriadenie bežného účtu

22/12/2020 22/12/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla dodávka a odber tepla

dodávka a odber tepla

17/12/2020 17/12/2020 BIOPEL, a. s. 023 34 Kysucký Lieskovec 847 46823492 stiahni
Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

26/11/2020 01/12/2020 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Miletičova 3, 824 67 Bratislava 166197 stiahni
Dohoda č. 20/25/012/50 aktivačná činnosť

aktivačná činnosť

27/11/2020 27/11/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina J.M.Hurbana 16, Žilina 30794536 stiahni
Dohoda č. 20/25/010/82 aktivačná činnosť

aktivačná činnosť

27/11/2020 27/11/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina J.M.Hurbana 16, Žilina 30794536 stiahni
2020/128/1040 zmluva o návratnej finančnej výpomoci

zmluva o návratnej finančnej výpomoci

40 338.00€ 13/11/2020 23/11/2020 Ministerstvo financíí Slovenskej republiky Štefanovičova 5, Bratislava 151742 stiahni
Zmluva o dielo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky 2020-2024

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky 2020-2024

890.00€ 13/11/2020 16/11/2020 PROROZVOJ, s. r. o. Dostojevského rad 2550/19, Bratislava 50451022 stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov pre SOcU školstvo

prenájom nebytových priestorov pre SOcU školstvo

26/08/2020 21/09/2020 Mestské kultúrno-športové stredisko Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto 35994061 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

20.00€ 16/09/2020 16/09/2020 Peter Král 023 31 Rudina č. 246 stiahni
Zmluva o dielo Zmluva o dielo

Zmluva o dielo, objednávateľ Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s názvom : " Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov - KNM - Žilina (Budatín)".

53 672.40€ 08/09/2020 09/09/2020 emPlan, s.r.o. Revolučná 10 010 01 Žilina 46252771 stiahni
Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_260 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

13/08/2020 31/08/2020 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, P. O. BOX 58, 850 05 Bratislava 164348 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

20.00€ 27/08/2020 27/08/2020 Jana Kašubová Rudina 465 stiahni

Stránky