Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
2017 zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

15/12/2017 15/12/2017 ELEKOS Párovská 44, Nitra 37857690 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15/12/2017 15/12/2017 FK Prípravka Rudina Rudina č. 256, 023 31 Rudina 50761650 stiahni
2030438524 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

12/12/2017 15/12/2017 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
2029534836 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

15/12/2017 15/12/2017 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
2029077499 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

15/12/2017 15/12/2017 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
1/2017 rekonštrukcia sociálnych zariadení OcÚ

rekonštrukcia sociálnych zariadení OcÚ

11 023.45€ 24/11/2017 05/12/2017 Unistav Teplička s. r. o. Sv.Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom 36418633 stiahni
4/2017 zmluva o prenájme budovy pre šport a rekreáciu

zmluva o prenájme budovy pre šport a rekreáciu

30.00€ 06/10/2017 16/11/2017 Športový klub Nesluša 023 41 Nesluša 147 50222619 stiahni
17/25/010/121 dohoda aktivačná činnosť od 1.1.2018-31.12.2019

aktivačná činnosť od 1.1.2018 - 31.12.2019

10/11/2017 13/11/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, Žilina 30794536 stiahni
2017 zmluva o nájme nebytových priestorov

zmluva o nájme nebytových priestorov

20.00€ 31/10/2017 31/10/2017 Emília Jančigová 023 31 Rudina 377 stiahni
2017 zmluva o nájme nebytových priestorov

zmluva o nájme nebytových priestorov

31/10/2017 31/10/2017 Milan Pochyba 023 31 Rudina č. 459 stiahni
5/2017 zmluva o prenájme budovy pre šport a rekreáciu

zmluva o prenájme budovy pre športa a rekreáciu

20.00€ 16/11/2017 27/10/2017 Športový klub Nesluša 023 41 Nesluša 147 50222619
5/2017 zmluva o prenájme budovy pre šport a rekreáciu

zmluva o prenájme budovy pre športa a rekreáciu

20.00€ 16/11/2017 27/10/2017 Športový klub Nesluša 023 41 Nesluša 147 50222619 stiahni
5/2017 Zmluva o prenájme

Zmluva o prenájme

30.00€ 27/10/2017 27/10/2017 Športový klub Nesluša Nesluša č. 147, 023 41 Nesluša 50222619 stiahni
198/2017 potraviny ŠJ MŠ Rudina

potraviny ŠJ MŠ Rudina

02/09/2017 17/10/2017 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, Púchov 35760532 stiahni
Dodatok k NZ č. 735 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 20/09/2017 12/10/2017 Jaroslav Panák Sládkovičova 1231, Kysucké Nové Mesto stiahni
Dodatok k NZ č. 482 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20/09/2017 12/10/2017 Rudolf Piesecký Rudina č. 300 stiahni
Dodatok k NZ č. 756 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 02/10/2017 12/10/2017 Anna Macková Rudina 169 stiahni
4/2014 Zmluva o prenájme

Zmluva o prenájmebudovy pre šport a rekreáciu č. s. 734

30.00€ 06/10/2017 06/10/2017 Športový klub Nesluša Nesluša č. 147, 023 41 Nesluša 50222619 stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

28/09/2017 28/09/2017 Mestské kultúrno-športové stredisko Litovelská 871, Kysucké Nové Mesto 35994061 stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o nájme nebytových priestorov

20.00€ 27/09/2017 27/09/2017 Lýdia Škulcová 023 31 Rudina 349 stiahni

Stránky