Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva č. 37192 dotácia pre OHZ Rudina

dotácia pre OHZ Rudina

3 000.00€ 06/06/2017 06/06/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, Bratislava 177474 stiahni
Dodatok k NZ č. 404 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 05/06/2017 05/06/2017 Olga Špernogová Kysucký Lieskovec 537 stiahni
Nájomná zmluva 881 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 05/06/2017 05/06/2017 Anna Prežencová Rudina č. 375 stiahni
Nájomná zmluva 880 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Viliam Stranianek Rudina č. 134 stiahni
Nájomná zmluva 777 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Ľubomír Mičian Rudina č. 318 stiahni
Nájomná zmluva 63 - dodatok nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Miroslava Ščambová Rudina č. 305 stiahni
Nájomná zmluva 645 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Ľubomír Mičian Rudina č. 318 stiahni
Nájomná zmluva 644 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 01/06/2017 01/06/2017 Ľubomír Mičian Rudina č. 318 stiahni
Dohoda 50j poskytnutie príspevku na podporu miestnej zamestnanosti podľa §50j

poskytnutie príspevku na podporu miestnej zamestnanosti podľa §50j

30/05/2017 30/05/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, Žilina 30794536 stiahni
130001523120 dohoda o opakovaných platbách za odber el.energie Rudina č.449

dohoda o opakovaných platbách za odber el. energie Rudina č.449

350.00€ 30/05/2017 30/05/2017 SSE Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. Pri Rajčianke 8591, Žilina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom areálu OŠK

prenájom areálu OŠK

25.00€ 27/04/2017 29/05/2017 Jozef Bacigala Radoľa 257 stiahni
Kúpna zmluva potraviny ŠJ MŠ Rudina

potraviny ŠJ MŠ Rudina

01/05/2017 12/05/2017 Mplus, s. r. o. Jaseňová 9, Prievidza 47372095 stiahni
181/K/OK-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie  v rámci programu : kultúra , podprogram : 1- Živá kultúra, kroje MŠ Rudina

1 300.00€ 05/05/2017 08/05/2017 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
kúpna zmluva- predaj auta Kúpna zmluva - predaj auta

Kúpna zmluva - predaj auta

1 100.00€ 27/04/2017 27/04/2017 Maroš Kočvara Jaseňová 4, 010 07 Žilina stiahni
475 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva- hrobové miesto - dodatok

25/04/2017 25/04/2017 Vladimír Marčiš Rudina 90 stiahni
481 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva- hrobové miesto - dodatok

20.00€ 25/04/2017 25/04/2017 Žofia Máčková Rudina 332 stiahni
866 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 25/04/2017 25/04/2017 Dáša Melicherová Litovelská 798/25, Kysucké Nové Mesto stiahni
867 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva- hrobové miesto

20.00€ 25/04/2017 25/04/2017 Dáša Melicherová Litovelská 798/25, Kysucké Nové Mesto stiahni
5/2017/A poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2017

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina na rok 2017

1 500.00€ 03/04/2017 05/04/2017 Futbalový klub Prípravka Rudina Rudina 256 50761650 stiahni
725 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 29/03/2017 29/03/2017 Anna Kotrčová Rudina 341 stiahni

Stránky


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52