Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

105.60€ 22/08/2020 22/08/2020 Dising, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 stiahni
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k ZoD 4/2020

Dodatok č. 1 k Zod 4/2020

19/08/2020 19/08/2020 BTI s.r.o. Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina 47619503 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

80.00€ 18/08/2020 18/08/2020 Katarína Pečalková Rudinská 376/4 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

25.00€ 12/08/2020 12/08/2020 Katarína Niníková Rudina 498 stiahni
Zmluva o dielo 4/2020 Zmluva o dielo 4/2020

Sociálne zariadenie zdravotného strediska

8 185.42€ 06/08/2020 06/08/2020 BTI s.r.o. Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina 47619503 stiahni
Zmluva o dielo 3/2020 Zmluva o dielo 3/2020

Stavebné práce pre projekt "Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú"

19 452.95€ 22/07/2020 29/07/2020 Stanislav Helt Lodno č. 191, 023 34 Kysucký Lieskovec 35431911 stiahni
Zmluva o dielo 2/2020 Zmluva o dielo 2/2020

Výmena podlahy

2 721.16€ 27/07/2020 29/07/2020 PL Partner, s. r. o. Veľká Okružná 2723/45, 010 01 Žilina 52435903 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "ihrisko OŠK"

prenájom objektu "ihrisko OŠK"

30.00€ 27/07/2020 27/07/2020 Matej Chrastina Horelica 421, Čadca stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihriska OŠK

prenájom ihriska OŠK

25.00€ 24/07/2020 24/07/2020 Veronika Piesecká 023 31 Rudina 421 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme sála KD

zmluva o prenájme sály KD

80.00€ 22/07/2020 22/07/2020 Marika Drndová Vajanského 1129, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

40.00€ 15/07/2020 15/07/2020 Zuzana Urbánková 023 31 Rudina č. 310 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

30.00€ 09/07/2020 09/07/2020 Miroslav Švirik Nábrežná 908, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "ihrisko OŠK"

prenájom objektu "ihrisko OŠK"

30.00€ 23/06/2020 24/06/2020 ZIZIN, s. r. o. Sládkovičova 1231, Kysucké Nové Mesto 36440922 stiahni
Kúpna zmluva 3/2020 Kúpna zmluva 3/2020

Školský nábytok pre projekt" Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú"

19 340.70€ 22/06/2020 24/06/2020 Daffer spol. s r. o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 stiahni
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W804-221-35 zo dňa 18.12.2019 15/06/2020 24/06/2020 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
Kúpna zmluva č. 1/2020 Kúpna zmluva 1/2020

Didaktické vybaveniepre projekt "Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú".

15 991.20€ 22/06/2020 24/06/2020 Daffer spol. s r. o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 stiahni
Kúpna zmluva 2/2020 Kúpna zmluva 2/2020

IKT vybavenie pre projekt" Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú"

33 470.52€ 22/06/2020 24/06/2020 Daffer spol. s r. o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "ihrisko OŠK"

prenájom objektu "ihrisko OŠK"

22/06/2020 22/06/2020 Obvodné oddelenie PZ Kysucké Nové Mesto Dlhomíra Poľského 604, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o grantovom účte zmluva o grantovom účte

zmluva o grantovom účte

17/06/2020 17/06/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o grantovom účte zmluva o grantovom účte

zmluva o grantovom účte

17/06/2020 17/06/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni

Stránky