Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Dodatok A9799469 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

03/06/2020 03/06/2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270 stiahni
1020123 platba za teplo BIOMASA 3/2020

platba za teplo BIOMASA 3/2020

3 085.00€ 30/03/2020 08/04/2020 BIOMASA, združenie právnických osôb 023 45 Kysucký Lieskovec č. 743 36126055
Zmluva č. 320 0554 Zmluva č. 320 0554

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka

3 000.00€ 18/03/2020 02/04/2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 177474 stiahni
Kúpna zmluva o zriadení vecného bremena Kúpna zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva o zriadení vecného bremena

1.00€ 02/03/2020 24/03/2020 Lukáš Guzma Ruidna stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte 10BJ finančná zábezpeka

zmluva o bežnom účte 10BJ finančná zábezpeka

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte SOcU školstvo

zmluva o bežnom účte SocU školstvo

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte 10BJ

zmluva o bežnom účte 10 BJ

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte sociálny fond

zmluva o bežnom účte sociálny fond

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte potravinový účet jedáleň MŠ

zmluva o bežnom účte potravinový účet jedáleň MŠ

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte SOcU školstvo

zmluva o bežnom účte SOcU školstvo

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte 10BJ finančná zábezpeka

zmluva o bežnom účte 10BJ finančná zábezpeka

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte SOcU stavebný úrad

zmluva o bežnom účte SocU stavebný úrad

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Kúpna zmluva Kúpna zmluva

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam - parcela KN C 1022/231, katastrálne územie Rudina 

26/02/2020 26/02/2020 stiahni
1/2020 Zmluva o dielo 1/2020

Elektrické napojenie nových technologických zariadení v kuchyni Základnej školy v Rudine

9 993.74€ 20/02/2020 21/02/2020 STOPKRIMI, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31609139 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie ZO SZZ Rudina

poskytnutie finančnej dotácie ZO SZZ Rudina

1 100.00€ 21/02/2020 21/02/2020 Základná organizácia SZZ 18-12 Rudina Rudina 178152 stiahni
8190051116 odber el. energie stĺp-cintorin rok 2020

odber el. energie stĺp - cintorin rok 2020 (12 x 11.00 €)

132.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051119 odber el. energia VO dolný koniec rok 2020

odber el. energia VO dolný koniec rok 2020 (12 x 53.00 €)

636.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051124 odber el. energie Muštáreň rok 2020

odber el. energie Muštáreň rok 2020 (12 x 38.00 €)

456.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051121 odber el. energia Kultúrny dom rok 2020

odber el. energie Kultúrny dom rok 2020 (12 x 268.00 €)

3 216.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051125 odber el. energie dolný cintorin rok 2020

odber el. energie dolný cintorin rok 2020 (12 x 13.00 €)

156.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177

Stránky