Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
884 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Ondrej Špirko Rudina 311 stiahni
459 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Štefánia Čučová Žilina, Zvolenská 11 stiahni
38 692 zabezpečenie MTV DHZO

zabezpečenie MTV DHZO

24/04/2018 24/04/2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, Bratislava 177474 stiahni
853305001-4-2018-NZP nájom pozemku

nájom pozemku

225.00€ 03/04/2018 11/04/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, Bratislava 31364501 stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

29/03/2018 29/03/2018 Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina stiahni
2018 zmluva o nájme nebytových priestorov

zmluva o nájme nebytových priestorov

28/03/2018 28/03/2018 JESS-dent, s. r. o. Hálkova 885, Kysucké Nové Mesto 51477459 stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

12/03/2018 26/03/2018 URBÁR Rudina Rudina stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

12/03/2018 26/03/2018 Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina stiahni
245 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva-  hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Alena Čuláková Javorová 3073, Žilina stiahni
453 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Zlatica Jakubíková Rudina 34 stiahni
244 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Alena Čuláková Javorová 3073, Žilina stiahni
435 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Belicová Rudina 128 stiahni
707 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové  miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Bračíková Rudina 23 stiahni
41 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Daniela Chodelková Brezany 110 stiahni
860 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Bračíková Rudina 23 stiahni
407 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Burešová Národní 1008, Úpice stiahni
408 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Burešová Národní 1008, Úpice stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

21/03/2018 21/03/2018 Marta Matejková 023 31 Rudina 153 stiahni
SPP 21/03/2018 21/03/2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava 35815256 stiahni
2018 zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby

zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR

14/03/2018 14/03/2018 BROS Computing, s. r. o. 010 03 Zádubnie 169 36734390 stiahni

Stránky