Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
72159143 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

2 024.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159261 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

2 387.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159291 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

88.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

120.00€ 07/01/2019 07/01/2019 Slávka Malíková 023 31 Rudina č. 188 stiahni
6/2018 Materská škola Rudina č. 444 - rekonštrukcia triedy, elektroinštalácie

Materská škola Rudina č. 444 - rekonštrukcia triedy, elektroinštalácie

9 290.51€ 06/11/2018 26/12/2018 RINIPOL, s.r.o. Borová 3203/29, 010 07 Žilina 48222836 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom muštárne

prenájom muštárne

40.00€ 12/12/2018 12/12/2018 Ivana Maráčková Rudina 34 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály KD

prenájom sály KD

60.00€ 11/12/2018 11/12/2018 Miriam Lisková Rudina 434 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály

prenájom sály

60.00€ 06/12/2018 06/12/2018 František Húšťava Rudina 401 stiahni
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1

Dodatok  č. 1 k Zmluve č. 5/2018

2 374.80€ 16/11/2018 18/11/2018 Intersystam EU s.r.o. Dukelská 295/34, 01401 Bytča 46186123 stiahni
Zmkuva o dielo 5/2018 Vybudovanie detského ihriska

Vybudovanie detského ihriska " Otvorená uáhrada pre deti a rodičov"

11 148.00€ 09/11/2018 15/11/2018 Intersystem EU , s.r.o. Dukelská 295/34, 014 01 Bytča 46186123 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály KD

prenájom sály KD

30.00€ 14/11/2018 14/11/2018 Zdeno Martinec 023 31 Rudina 28 stiahni
Kúpna zmluva kúpna zmluva

Kúpna zmluva Obec Rudina - Helena Zemánková

10 793.65€ 26/10/2018 31/10/2018 Helena Zemánková Jarná 2603/14, 010 01 Žilina stiahni
2018 zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov - fotenie v MŠ Rudina

22/10/2018 22/10/2018 X vision s. r. o. Duklianska 3543, Prešov 44907010 stiahni
16/2015 dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

dodávka a odber tepla pre rok 2019

22/10/2018 22/10/2018 BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec 36126055 stiahni
Príkazná zmluva príkazná zmluva

vystúpenie na "Deň úcty k starším"

380.00€ 18/10/2018 18/10/2018 Ing. Ladislav Cesnek Krížna 333/15, Žilina - Závodie 33342725 stiahni
Zmluva o dielo č. 4/2018 Zmluva o dielo č. 4/2018

Zmluva o dielo č. 4/2018 Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

45 733.24€ 16/10/2018 16/10/2018 BROZ STAV s.r.o. Rosina 207, 013 22 Rosina 50608835 stiahni
Dohoda UPSVaR aktivačné práce

aktivačné práce

11/10/2018 11/10/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina J.M.Hurbana 16, Žilina 30794536 stiahni
kúpna zmluva Kúpna zmluva

Kúpna zmluva  - prevod vlastníckého práva , predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina - novovzniknutá parcela KN C 675/2 , výmera 80 m2 , kultúra : ostatné plochy, katastrálne územie Rudina

1 578.40€ 05/10/2018 05/10/2018 Ľudovít Pochyba a manželka Alena Pochybová Rudina č. 117, 023 31 Rudina stiahni
Rámcová zmluva potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

01/10/2018 01/10/2018 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011, Poprad 36472549 stiahni
kúpna zmluva Kúpna zmluva

Prevod vlastníckeho práva, predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce parcely KN C 838/2, 839/2, 840 , katastrálne územie Rudina

1 499.48€ 18/09/2018 20/09/2018 Oto Černák a manželka Renáta Černáková Rudina č. 469, 023 31 Rudina stiahni

Stránky