Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
886 prenájom hrobové miesto

prenájom hrobové miesto

20.00€ 11/06/2018 11/06/2018 Jaroslav Detko Chlumeckého 15, Bratislava stiahni
486 prenájom hrobové miesto - dodatok

prenájom hrobové miesto - dodatok

20.00€ 11/06/2018 11/06/2018 Zdeno Kotrč Rudina č. 220 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom nebytových priestorov areálu OŠK

prenájom nebytových priestorov areálu OŠK

25.00€ 23/05/2018 07/06/2018 Schaeffler Kysuce spol. s r. o. Dr. Schaefflera, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme prenájom nebytových priestorov areál OŠK

prenájom nebytových priestorov areál OŠK

25.00€ 23/05/2018 30/05/2018 Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. Dr. Schaefflera 1, Kysucké Nové Mesto 36386553 stiahni
272 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Vladimír Oravec Rudina 107 stiahni
633 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Tatiana Tolnajová Rudina 65 stiahni
444 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Anna Mullerová Rudina 64 stiahni
378 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Vilma Belásová Rudina 52 stiahni
331 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodoatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Anna Šefárová ČSA 1190/34, Kysucké Nové Mesto stiahni
47 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Helena Juráková Jesenského 1170, Kysucké Nové Mesto stiahni
486 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Zdeno Kotrč Rudina 220 stiahni
549 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Janka Kocúrová Kollárova 847, Kysucké Nové Mesto stiahni
886 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Jaroslav Detko Chlumeckého 15, Bratislava stiahni
zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov "Muštáreň"

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 25/05/2018 25/05/2018 Slávka Jančigová Rudina 465 stiahni
MSD_Rudina_01 zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb

21/05/2018 21/05/2018 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Dvojkrížna 49, Bratislava 45325600 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov areál OŠK

zmluva o prenájme nebytových priestorov areál OŠK

25.00€ 21/05/2018 21/05/2018 Jozef Bacigal Radoľa 257 stiahni
Zmluva o spracovaní OÚ prostredníctvom sprostredkovateľa zmluva o spracovaní OÚ prostredníctvom sprostredkovateľa

zmluva o spracovaní OÚ prostredníctvom sprostredkovateľa

18/05/2018 21/05/2018 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Dvojkrížna 49, Bratislava 45325600 stiahni
príkazná zmluva Vystúpenie heligonkári

Vystúpenie heligonkári "Deň matiek"

100.00€ 11/05/2018 11/05/2018 Pavol Kondek SNP 737, 022 01 Čadca stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov  - objekt "Muštárne

20.00€ 11/05/2018 11/05/2018 Štefan Hulka Rudina č. 420, 023 31 Rudina stiahni
Zmluva o prenájme zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 07/05/2018 07/05/2018 Vladimír Novák Sládkovičova 1223, Kysucké Nové Mesto

Stránky