Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Príkazná zmluva Príkazná zmluva

Príkazná zmluva - vystúpenie skupiny Black Evis

372.00€ 27/04/2018 27/04/2018 Lukáš Hanzel Jilemnického 66, 038 52 Sučany stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov - športová hala

27/04/2018 27/04/2018 Ing. Bočej Radoslav Jesenského 1180/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

prenájom nebytových priestorov - muštáreň

27/04/2018 27/04/2018 Jaromír Hrošovský Rudina 316 stiahni
724 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Jana Mlíchová Rudina 82 stiahni
617 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 09/04/2018 26/04/2018 Marta Kubičková Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1180 stiahni
427 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Zdenka Sláviková Rudina 193 stiahni
809 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Ivan Martinec Kysucké Nové Mesto, ČSA 1306 stiahni
109 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Viera Šutá Rudina 298 stiahni
883 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Mária Juríková Rudina 351 stiahni
484 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Zdenka Sláviková Rudina 193 stiahni
483 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Marta Kubičková Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1180 stiahni
884 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Ondrej Špirko Rudina 311 stiahni
459 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Štefánia Čučová Žilina, Zvolenská 11 stiahni
38 692 zabezpečenie MTV DHZO

zabezpečenie MTV DHZO

24/04/2018 24/04/2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, Bratislava 177474 stiahni
853305001-4-2018-NZP nájom pozemku

nájom pozemku

225.00€ 03/04/2018 11/04/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, Bratislava 31364501 stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

29/03/2018 29/03/2018 Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina stiahni
2018 zmluva o nájme nebytových priestorov

zmluva o nájme nebytových priestorov

28/03/2018 28/03/2018 JESS-dent, s. r. o. Hálkova 885, Kysucké Nové Mesto 51477459 stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

12/03/2018 26/03/2018 URBÁR Rudina Rudina stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

12/03/2018 26/03/2018 Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina stiahni
245 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva-  hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Alena Čuláková Javorová 3073, Žilina stiahni

Stránky