Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
453 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Zlatica Jakubíková Rudina 34 stiahni
244 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Alena Čuláková Javorová 3073, Žilina stiahni
435 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Belicová Rudina 128 stiahni
707 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové  miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Bračíková Rudina 23 stiahni
41 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Daniela Chodelková Brezany 110 stiahni
860 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Bračíková Rudina 23 stiahni
407 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Burešová Národní 1008, Úpice stiahni
408 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 23/03/2018 23/03/2018 Anna Burešová Národní 1008, Úpice stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

21/03/2018 21/03/2018 Marta Matejková 023 31 Rudina 153 stiahni
SPP 21/03/2018 21/03/2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava 35815256 stiahni
2018 zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby

zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR

14/03/2018 14/03/2018 BROS Computing, s. r. o. 010 03 Zádubnie 169 36734390 stiahni
571 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 13/03/2018 13/03/2018 Anna Jancová 023 31 Rudina 395 stiahni
448 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 13/03/2018 13/03/2018 Slávka Michalová 023 31 Rudina 241 stiahni
2018 prenájom nebytových priestorov sála KD

prenájom nebytových priestorov sála KD

13/03/2018 13/03/2018 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ Rudina 023 31 Rudina stiahni
2018 prenájom nebytových priestorov sála KD

prenájom nebytových priestorov sála KD

13/03/2018 13/03/2018 Dobrovoľný hasičský zbor obce 023 31 Rudina stiahni
2018 prenájom nebytových priestorov sála KD

prenájom nebytových priestorov sála KD

13/03/2018 13/03/2018 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ Rudina 023 31 Rudina stiahni
813 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

12/03/2018 12/03/2018 Monika Kubová 023 31 Rudina 149 stiahni
812 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Helena Poláčková 023 31 Rudina 288 stiahni
161 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Oľga Buková 023 31 Rudina 319 stiahni
571 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Anna Jancová 023 31 Rudina 395 stiahni

Stránky