Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Dodatok č. 1 k zmluve č. 431/2011 Dodatok k zmluve č. 431/2011

Dodatok č. 1 k zmluve  o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011 zo dňa 09.12.2011

12/02/2018 22/02/2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluvy o prenájme nebytových priestorov

12/02/2018 14/02/2018 Mgr. Anna Pečalková 023 31 Rudina č. 358 stiahni
6300247688 dodávka plynu

dodávka plynu

07/02/2018 08/02/2018 SPP, a. s. Mlynské nivy 44, Bratislava 35815256 stiahni
6/2018/A dotácia

dotácia

1 200.00€ 02/02/2018 02/02/2018 ZRPŠaMŠ 023 31 Rudina 442 42060346 stiahni
5/2018/A Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2018

6 300.00€ 31/01/2018 01/02/2018 Obecný športový klub Rudina Rudina č. 442, 023 31 Rudina 37806491 stiahni
2/2018/A Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie rok 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2018

3 000.00€ 02/01/2018 01/02/2018 Futbalový klub Prípravka Rudina Rudina č. 256, 023 31 Rudina 50761650 stiahni
1/2018/A Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dptácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2018

400.00€ 02/01/2018 01/02/2018 Jednota dôchodcov Slovenska - základná organizácia Rudina Rudina č. 345, 023 31 Rudina 12664855 stiahni
9106415566 Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

26/01/2018 30/01/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 stiahni
2018 zmluva o nájme nebytových priestorov

zmluva o nájme nebytových priestorov

25/01/2018 25/01/2018 Ing. Anna Mičianová 023 31 Rudina 318 stiahni
QUO-43673-B6Q1/0 zmluva o uverejnení inzercie

zmluva o uverejnení inzercie

246.00€ 17/01/2018 17/01/2018 MEDIATEL spol. s r. o,. Miletičova 21, Bratislava 35859415
16/2015 dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

18/12/2017 29/12/2017 BIOMASA, združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec č. 743 36126055 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov Muštáreň

prenájom nebytových priestorov Muštáreň

20.00€ 29/12/2017 29/12/2017 Základná organizácia SZZ Rudina Rudina 178152 stiahni
dodatok č. 2 dodatok k zmluve nájomnej zmluvy o prenájom priestorov

dodatok k zmluve nájomnej zmluvy o prenájme priestorov

15/12/2017 28/12/2017 MUDr. Eva Svrčková Hálkova 885, Kysucké Nové Mesto stiahni
4300068082 zmluva o pripojení VO Dom smútku

zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy  VO Dom smútku

30/11/2017 28/12/2017 SSE Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. Pri Rajčianke 8591, Žilina 36442151 stiahni
4300068078 zmluva o pripojení VO MŠ s jedálňou

zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy VO MŠ s jedálňou

30/11/2017 28/12/2017 SSE Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. Pri Rajčianke 8591, Žilina 36442151 stiahni
2/2017 Budova pre šport a rekreáciu - rekonštrukcia

Budova pre šport a rekreáciu - rekonštrukcia

26 717.45€ 20/12/2017 22/12/2017 RINIPOL, s.r.o. Borovaá 3203/29, 010 07 Žilina 48222836 stiahni
2029077499 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

15/12/2017 15/12/2017 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
2017 zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

15/12/2017 15/12/2017 ELEKOS Párovská 44, Nitra 37857690 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15/12/2017 15/12/2017 FK Prípravka Rudina Rudina č. 256, 023 31 Rudina 50761650 stiahni
2030438524 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

12/12/2017 15/12/2017 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni

Stránky