Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Kúpna zmluva Kúpna zmluva

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam - parcela KN C 1022/231, katastrálne územie Rudina 

26/02/2020 26/02/2020 stiahni
1/2020 Zmluva o dielo 1/2020

Elektrické napojenie nových technologických zariadení v kuchyni Základnej školy v Rudine

9 993.74€ 20/02/2020 21/02/2020 STOPKRIMI, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31609139 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie ZO SZZ Rudina

poskytnutie finančnej dotácie ZO SZZ Rudina

1 100.00€ 21/02/2020 21/02/2020 Základná organizácia SZZ 18-12 Rudina Rudina 178152 stiahni
8190051116 odber el. energie stĺp-cintorin rok 2020

odber el. energie stĺp - cintorin rok 2020 (12 x 11.00 €)

132.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051119 odber el. energia VO dolný koniec rok 2020

odber el. energia VO dolný koniec rok 2020 (12 x 53.00 €)

636.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051124 odber el. energie Muštáreň rok 2020

odber el. energie Muštáreň rok 2020 (12 x 38.00 €)

456.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051121 odber el. energia Kultúrny dom rok 2020

odber el. energie Kultúrny dom rok 2020 (12 x 268.00 €)

3 216.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051125 odber el. energie dolný cintorin rok 2020

odber el. energie dolný cintorin rok 2020 (12 x 13.00 €)

156.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051113 odber el. energia VO stred rok 2020

odber el. energia VO stred rok 2020 (12 x 211.00 €)

2 532.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051115 odber el. energie námestie rok 2020

odber el. energie námestie rok 2020 (12 x 24.00 €)

288.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051117 odber el. energia Dom smútku rok 2020

odber el. energia Dom smútku rok 2020 (12 x 92.00 €)

1 104.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051126 odber el. energia 10 BJ Rudina rok 2020

odber el. energia 10BJ Rok 2020 (12 x 60.00 €)

720.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051114 odber el. energia VO horný koniec

odber el. energia VO horný koniec (12 x 184.00 €)

2 208.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051120 odber el. energie MŠ rok 2020

odber el. energie MŠ Rudina rok 2020 (12 x 131.00 €

1 572.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051118 odber el. energia Zdravotné stredisko rok 2020

odber el. energia Zdravotné stredisko rok 2020 (12 x 84.00 €)

1 008.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051123 odber el. energie požiarna zbrojnica rok 2020

odber el. energia požiarna zbrojnica rok 2020 (12 x 65.00 €)

780.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051122 odber el. energie jedáleň MŠ Rudina rok 2020

odber el. energie jedáleň MŠ Rudina rok 2020 (12 x 171.00 €)

2 052.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu muštárne

40.00€ 10/02/2020 14/02/2020 Monika Kotrčová Rudina č. 358 stiahni
Zmluva č. IROP-Z-302021W804-221-35 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W804-221-35 257 000.00€ 18/12/2019 13/02/2020 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

2 000.00€ 22/01/2020 28/01/2020 ZRPŠaMŠ v Rudine Rudina č. 442 42060346 stiahni

Stránky