Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zámenná zmluva zámenná zmluva pozemky k. ú. Rudina

zámenná zmluva pozemky k. ú. Rudina

30/10/2019 11/11/2019 Milan Rychel Hečkova, Žilina stiahni
19/25/010/60 menšie obecné služby

menšie obecné služby

08/11/2019 08/11/2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina J.M.Hurbana 16, Žilina 30794536 stiahni
Z201933299_Z poskytnutie služieb - dodávka elektrickej energie

poskytnutie služieb - dodávka elektrickej energie

06/11/2019 06/11/2019 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

60.00€ 30/10/2019 30/10/2019 Božena Vojteková 023 31 Rudina 365 stiahni
Príkazná zmluva Príkazná zmluva

Príkazná zmluva  " Október mesiac úcty k starším"

300.00€ 19/10/2019 19/10/2019 Kami Logistik, spol. s r. o. Budatínska Lehota 137, 023 36 46677275 stiahni
Zmluva o nájme C1 036BB Rudina časť pozemku KNC č. 2865 k. ú. Rudina

časť pozemku KN C č. 2865 k. ú. Rudina

26/09/2019 07/10/2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom športovej haly

prenájom športovej haly

01/10/2019 04/10/2019 Tenisový klub Dolné Kysuce RSPNKL, združenie ZŠ Rudina 443 42061059 stiahni
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

24/09/2019 24/09/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

24/09/2019 24/09/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom budova pre šport + ihrisko OŠK

prenájom budova pre šport + ihrisko OŠK

30.00€ 23/09/2019 23/09/2019 Roman Gucký Dlhomíra Poľského 604, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom muštárne

prenájom muštárne

20.00€ 23/09/2019 23/09/2019 Miroslava Vojteková Rudina 136 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme sála KD

zmluva o prenájme sála KD

20/09/2019 20/09/2019 Občianske združenie ZŠ a MŠ Rudina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

25.00€ 30/08/2019 02/09/2019 Katarína Niníková Rudina 498 stiahni
Mandátna zmluva poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania

poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania

31/07/2019 02/09/2019 Proval s. r. o. Daxnerova 35, Žilina 52477991 stiahni
2/2019 Zmluva o dielo

Rozšírenie cintorína v obci Rudina - I. etapa

89 883.00€ 26/08/2019 26/08/2019 BROZ STAV Rosina č. 207, 013 22 Rosina 50608835 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihriska OŠK

prenájom ihriska OŠK

25.00€ 26/08/2019 26/08/2019 Zdeno Martinec Rudina 28 stiahni
Kúpna zmluva Z201925511_Z elektrický konvektomat

elektrický konvektomat

6 000.00€ 23/08/2019 23/08/2019 OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 47505214 stiahni
Kúpna zmluva Z201925510_Z kuchynské vybavenie

kuchynské vybavenie

13 799.00€ 23/08/2019 23/08/2019 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Slovenská 93, Košice 33905690 stiahni
Kúpna zmluva Z201925509_Z jedálenske stoly a stoličky

jedálenske stoly a stoličky

2 499.00€ 23/08/2019 23/08/2019 Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO Pekárenská 277, Brezovica 47880775 stiahni
Z201924239_Z vybavenie pre DHZ Rudina

vybavenie pre DHZ Rudina

2 998.00€ 09/08/2019 09/08/2019 Prometeus - SL s.r.o. Levočská 35, Stará Ľubovňa 36463906 stiahni

Stránky