Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
16/2015 Zmluva o dodávke a odbere tepla

Zmluva o dodávke a odbere tepla

25/09/2015 25/09/2015 Biomasa, združenie právnických osôb Kyucký Lieskovec č. 743, 023 34 Kysucký Lieskovec 36126055 stiahni
2015 Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny pre šk.rok 2015/2016

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny na šk. rok 2015/2016

18/09/2015 18/09/2015 LUNYS s. r. o. Vodárenská 2011,Poprad 36472549 stiahni
Zmluva o dielo 06/2015 Zmluva o dielo 06/2015

Zmluva o dielo 06/2015

17 336.76€ 16/09/2015 16/09/2015 Doprava a služby K&T spol. s r.o. Horelica 13, 022 01 Čadca 36008184 stiahni
5/2015/D Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce

Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2015

500.00€ 08/09/2015 09/09/2015 Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v Rudine Rudina č. 443, 023 31 Rudina 42060346 stiahni
KZ Z201517943_Z chladiace zariadenia pre dom smútku

chladiace zariadena pre dom smútku (zmluva uverejnená v Centrálnom registri zmlúv)

6 456.00€ 17/08/2015 17/08/2015 SERVIS LINE s. r. o. Vinohrady 1, Nové Zámky 36545074 stiahni
Z201517947_Z plastový čierny kontajner

plastový čierny kontajner 120 l / 40 ks

734.40€ 31/07/2015 11/08/2015 BINS s. r. o. Vašinova 61, Nitra 45510393 stiahni
859/2015/UZ Zmluva o termínovanom úvere 859/2015/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č. 859/2015/UZ

143 000.00€ 27/07/2015 27/07/2015 Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské nivy1, 829 90 Bratislava 31320155 stiahni
Z-D-2015-000941-00 Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

24/07/2015 27/07/2015 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 36442151 stiahni
Z-D- 2015-000942-00 Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

24/07/2015 27/07/2015 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina 36442151 stiahni
47442-25/2015-CA Dohoda o poskytovaní údajov pre SP z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

09/07/2015 09/07/2015 Sociálna poisťovňa Štúrova 2078,Čadca 30807484 stiahni
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzavretej dňa 27.10.2014 na akciu : Novostavba Domu smútku

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzavretej dňa 27.10.2014 na akciu : Novostavba Domu smútku

137 911.97€ 02/07/2015 06/07/2015 RISS PLUS, s.r.o. Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto 44839707 stiahni
Zmluva o dielo č. 03/2015 Zmluva o dielo č. 03/2015

Zmluva o dielo č. 03/2015

26 554.01€ 02/07/2015 06/07/2015 RISS PLUS, s.r.o. Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto 44839707 stiahni
Zmluva č. 2/2015/D Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2015

1 000.00€ 30/06/2015 01/07/2015 CYKLOKLUB Rudina Rudina č. 170, 023 31 Rudina 42219108 stiahni
Zmluva č. 1/2015/D Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2015

5 027.00€ 30/06/2015 01/07/2015 Obecný športový klub Rudina Rudina č. 442, 023 31 Rudina 37806491 stiahni
3/2015/D Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2015

400.00€ 01/07/2015 01/07/2015 JDS - základná organizácia Rudina Rduina č. 345, 023 31 Rudina 12664855 stiahni
Zmluva č. 4/2015/D Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2015

600.00€ 30/06/2015 01/07/2015 Základná SZZ 18/12 Rudina Rudina , 023 31 Rudina 178152 stiahni
1/2015 Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 1/2015

35 938.65€ 07/05/2015 11/05/2015 POKRYMA, s.r.o. Nesluša č. 841, 023 41 Nesluša 46815953 stiahni
Ko67/IC/2015 komisionárska zmluva-maloobchodný predaj tovaru

komisionárska zmluva - maloobchodný predaj tovaru

21/04/2015 27/04/2015 Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca Matičné námestie 1434/11,Čadca 37798740 stiahni
2015 Kolektívna zmluva na rok 2015

Kolektívna zmluva na rok 2015

02/02/2015 27/04/2015 SLOVES Slovenský odborový zväz verejnej správy stiahni
1/OÚ Servisná zmluva

Servisná zmluva

20.00€ 16/04/2015 21/04/2015 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa 1154/70, 010 01 Žilina 47192917 stiahni

Stránky