Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
292015§54VZ dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

31/03/2015 31/03/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Žilina Hurbanova 16,Žilina 30794536 stiahni
SZ-2015 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

18/03/2015 18/03/2015 TICKET INTERNATIONAL, s. r. o. Dolný Val 66, Žilina stiahni
21/AC/§12/2015 dohoda o podmienkach vykonávania malých obecných služieb

dohoda o podmienkach vykonávania malých obecných služieb

17/02/2015 17/02/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Žilina Hurbanova 16,Žilina 30794536 stiahni
KRHZ-ZA-R-498/2014 darovacia zmluva špeciálne vozidlo pre DHZ

darovacia zmluva špeciálne vozidlo pre DHZ

16/02/2015 16/02/2015 MV SR Drieňová 22, Bratislava 151866 stiahni
23/AC/2015 dohoda

dohoda

22/01/2015 22/01/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Žilina Hurbanova 16,Žilina 37905473 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

22/12/2014 22/12/2014 Roľnícke družstvo Rudina Rudina stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

22/12/2014 22/12/2014 Ing. Anna Mičianová Rudina č. 314 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

22/12/2014 22/12/2014 V.M.MARLEX, s. r. o. Komenského 1354, Kysucké Nové Mesto stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

22/12/2014 22/12/2014 Ing. Štefan Hulka Rudina č. 420 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

25/11/2014 12/12/2014 EKOM URBANOVÁ s. r. o. Rudina č. 427 44009755 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

12/12/2014 08/12/2014 Slavomír Ďurec Rudina č. 385 stiahni
143 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/12/2014 04/12/2014 Jana Javoríková Rudina č. 386 stiahni
142 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/12/2014 04/12/2014 Ing. Anna Kubičková Rudina č. 123 stiahni
7/2014 "Rudina - rozšírenie vodovodu"

vypracovanie a dodanie dokumentov "Rudina - rozšírenie vodovodu"

25/11/2014 04/12/2014 PIPS SK, s. r. o. Mierová 30, Bratislava 43987311 stiahni
141 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

02/12/2014 04/12/2014 Zuzana Malíková Rudina č. 417 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publukácie "Rudina vo zvykoch a obyčajoch našich predkov"

28/11/2014 28/11/2014 František Hruška Rudina č. 493 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie "Rudina vo zvykoch a obyčajoch našich predkov"

28/11/2014 28/11/2014 Pekáreň Monika Rudina č. 13 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie "Rudina vo zvykoch a obyčajoch našich predkov"

28/11/2014 28/11/2014 Ľudovíta Pochybu Rudina č. 117 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie "Rudina vo zvykoch a obyčajoch našich predkov"

28/11/2014 28/11/2014 EMAN, s. r. o. Vladimír Ščamba Rudina č. 305 stiahni
137 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/11/2014 27/11/2014 Helena Hargašobvá Žilinská Lehota 24, Žilina stiahni

Stránky