Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
8190051119 odber el. energia VO dolný koniec rok 2020

odber el. energia VO dolný koniec rok 2020 (12 x 53.00 €)

636.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051124 odber el. energie Muštáreň rok 2020

odber el. energie Muštáreň rok 2020 (12 x 38.00 €)

456.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051121 odber el. energia Kultúrny dom rok 2020

odber el. energie Kultúrny dom rok 2020 (12 x 268.00 €)

3 216.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051125 odber el. energie dolný cintorin rok 2020

odber el. energie dolný cintorin rok 2020 (12 x 13.00 €)

156.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051113 odber el. energia VO stred rok 2020

odber el. energia VO stred rok 2020 (12 x 211.00 €)

2 532.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051115 odber el. energie námestie rok 2020

odber el. energie námestie rok 2020 (12 x 24.00 €)

288.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051117 odber el. energia Dom smútku rok 2020

odber el. energia Dom smútku rok 2020 (12 x 92.00 €)

1 104.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051126 odber el. energia 10 BJ Rudina rok 2020

odber el. energia 10BJ Rok 2020 (12 x 60.00 €)

720.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051114 odber el. energia VO horný koniec

odber el. energia VO horný koniec (12 x 184.00 €)

2 208.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051120 odber el. energie MŠ rok 2020

odber el. energie MŠ Rudina rok 2020 (12 x 131.00 €

1 572.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051118 odber el. energia Zdravotné stredisko rok 2020

odber el. energia Zdravotné stredisko rok 2020 (12 x 84.00 €)

1 008.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051123 odber el. energie požiarna zbrojnica rok 2020

odber el. energia požiarna zbrojnica rok 2020 (12 x 65.00 €)

780.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051122 odber el. energie jedáleň MŠ Rudina rok 2020

odber el. energie jedáleň MŠ Rudina rok 2020 (12 x 171.00 €)

2 052.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu muštárne

40.00€ 10/02/2020 14/02/2020 Monika Kotrčová Rudina č. 358 stiahni
Zmluva č. IROP-Z-302021W804-221-35 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W804-221-35 257 000.00€ 18/12/2019 13/02/2020 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

2 000.00€ 22/01/2020 28/01/2020 ZRPŠaMŠ v Rudine Rudina č. 442 42060346 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie poskytnutie finančnej dotácie z ropočtu obce

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce

1 000.00€ 22/01/2020 28/01/2020 CYKLOKLUB Rudina Rudina č. 170 42219108 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie Jednota dôchodcov ZO Rudina

poskytnutie finančnej dotácie Jednota dôchodcov - z.o. Rudina

1 200.00€ 27/01/2020 27/01/2020 Jednota dôchodcov - základná organizácia Rudina Rudina č. 345 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie OŠK Rudina

poskytnutie finančnej dotácie OŠK Rudina

7 300.00€ 27/01/2020 27/01/2020 Obecný športový klub Rudina Rudina 442 37806491 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie FK Prípravka Rudina

poskytnutie finančnej dotácie FK Prípravka Rudina

3 500.00€ 23/01/2020 23/01/2020 Futbalový klub Prípravka Rudina Rudina 256 50761650 stiahni

Stránky