Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
129 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

13/10/2014 27/11/2014 Iveta Brinzová Timravy 949, Žilina stiahni
122 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

05/08/2014 27/11/2014 Amália Niniková Rudina č. 275 stiahni
134 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

03/11/2014 27/11/2014 Milan Detko Rudina č. 166 stiahni
126 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
131 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobovéh miesta

17/10/2014 27/11/2014 Brigita Henkelová Timravy 949,Žilina stiahni
138 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/11/2014 27/11/2014 Helena Hargašobvá Žilinská Lehota 24, Žilina stiahni
130 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

14/10/2014 27/11/2014 Darina Kantoríková Rudina č. 48 stiahni
123 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
135 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

03/11/2014 27/11/2014 Milan Detko Rudina č. 166 stiahni
127 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Danica Stráňaková Rudina č. 339 stiahni
139 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/11/2014 27/11/2014 Zdenka Bačová Rudina č. 31 stiahni
132 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

22/10/2014 27/11/2014 Drahomíra Šenkárová Rudina č. 313 stiahni
124 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
136 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/11/2014 27/11/2014 Helena Hargašobvá Žilinská Lehota 24, Žilina stiahni
128 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/10/2014 27/11/2014 Martina Papučíková Rudina č. 50 stiahni
121 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina 362 stiahni
140 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

13/11/2014 27/11/2014 Zdenka Bačová Rudina č. 31 stiahni
133 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

22/10/2014 27/11/2014 Jana Žabková Rudina č. 259 stiahni
125 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
KZ 1/2014 Kúpna zmluva: merače rýchlosti, dopravné zrkadlá

kúpna zmluva :  merače rýchlosti, dopravné zrkadlá, doprava, montáž, zaškolenie

7 720.00€ 10/11/2014 13/11/2014 BELLIMPEX, s.r.o. Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo 36705390 stiahni

Stránky