Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

25/11/2014 12/12/2014 EKOM URBANOVÁ s. r. o. Rudina č. 427 44009755 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

12/12/2014 08/12/2014 Slavomír Ďurec Rudina č. 385 stiahni
143 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/12/2014 04/12/2014 Jana Javoríková Rudina č. 386 stiahni
142 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/12/2014 04/12/2014 Ing. Anna Kubičková Rudina č. 123 stiahni
7/2014 "Rudina - rozšírenie vodovodu"

vypracovanie a dodanie dokumentov "Rudina - rozšírenie vodovodu"

25/11/2014 04/12/2014 PIPS SK, s. r. o. Mierová 30, Bratislava 43987311 stiahni
141 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

02/12/2014 04/12/2014 Zuzana Malíková Rudina č. 417 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publukácie "Rudina vo zvykoch a obyčajoch našich predkov"

28/11/2014 28/11/2014 František Hruška Rudina č. 493 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie "Rudina vo zvykoch a obyčajoch našich predkov"

28/11/2014 28/11/2014 Pekáreň Monika Rudina č. 13 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie "Rudina vo zvykoch a obyčajoch našich predkov"

28/11/2014 28/11/2014 Ľudovíta Pochybu Rudina č. 117 stiahni
SZ-2014 sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie

sponzorská zmluva - vydanie knižnej publikácie "Rudina vo zvykoch a obyčajoch našich predkov"

28/11/2014 28/11/2014 EMAN, s. r. o. Vladimír Ščamba Rudina č. 305 stiahni
137 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/11/2014 27/11/2014 Helena Hargašobvá Žilinská Lehota 24, Žilina stiahni
129 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

13/10/2014 27/11/2014 Iveta Brinzová Timravy 949, Žilina stiahni
122 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

05/08/2014 27/11/2014 Amália Niniková Rudina č. 275 stiahni
134 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

03/11/2014 27/11/2014 Milan Detko Rudina č. 166 stiahni
126 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
131 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobovéh miesta

17/10/2014 27/11/2014 Brigita Henkelová Timravy 949,Žilina stiahni
138 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/11/2014 27/11/2014 Helena Hargašobvá Žilinská Lehota 24, Žilina stiahni
130 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

14/10/2014 27/11/2014 Darina Kantoríková Rudina č. 48 stiahni
123 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
135 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

03/11/2014 27/11/2014 Milan Detko Rudina č. 166 stiahni

Stránky