Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
70 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/04/2014 06/10/2014 Janka Zelinová Rudina č. 42 stiahni
103 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

19/04/2012 06/10/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
96 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového  miesta

11/04/2012 06/10/2014 Helena Martincová Rudina č. 111 stiahni
89 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/01/2012 06/10/2014 Agata Hollá Rudina č. 81 stiahni
81 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

22/01/2014 06/10/2014 Dušan Čučo Konská č. 425 stiahni
114 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/11/2012 06/10/2014 Jana Kuljovská Rudina č. 226 stiahni
74 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/03/2014 06/10/2014 Amália Harceková Rudina č. 113 stiahni
107 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/05/2012 06/10/2014 Miroslav Melicher Rudina č. 197 stiahni
67 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

20.00€ 24/03/2014 06/10/2014 Vincenc Králik Rudina č. 380 stiahni
100 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/04/2012 06/10/2014 Božena Petreková Rudina č. 368 stiahni
92 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/10/2012 06/10/2014 Anton Čulák Rudina č. 86 stiahni
85 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/03/2014 06/10/2014 Anna Bačová Rudina č. 241 stiahni
118 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/03/2012 06/10/2014 Darina Ramšáková 9.mája 1181, Kysucké Nové Mesto stiahni
78 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

05/05/2014 06/10/2014 Ján Kotrč Kukučínova 34,Čadca stiahni
111 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

18/04/2012 06/10/2014 Anna Kubičková Ing. Rudina č. 123 stiahni
71 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/04/2014 06/10/2014 Erika Škulcová Nábrežná 907, Kys. N.Mesto stiahni
104 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

19/04/2012 06/10/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15,Kysucké NOvé Mesto stiahni
97 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

11/04/2012 06/10/2014 Helena Martincová Rudina č. 111 stiahni
64 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

20.00€ 09/06/2014 06/10/2014 Ján Maslák Rudina 255 stiahni
88 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/01/2012 06/10/2014 Agata Hollá Rudina č. 81 stiahni

Stránky