Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
80 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/03/2014 06/10/2014 Jarmila Melicherová Rudina č. 197 stiahni
113 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/05/2012 06/10/2014 Alena Urbánková Rudina č. 162 stiahni
106 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

12/09/2012 06/10/2014 Milan Oravec Považská Bystrica stiahni
73 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/02/2014 06/10/2014 Anna Chabanová Rudina č. 68 stiahni
99 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

30/05/2012 06/10/2014 Iveta Brinzová Timravy 949,Žilina stiahni
66 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

20.00€ 09/06/2014 06/10/2014 Helena Kajsová Rudina 114 stiahni
91 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/03/2012 06/10/2014 Roman Mozol Rudina č. 120 stiahni
84 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/04/2014 06/10/2014 Silvia Michelová MUDr. Rudina č. 371 stiahni
117 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/03/2012 06/10/2014 Darina Ramšáková 9.mája 1181, Kysucké Nové Mesto stiahni
110 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

25/04/2012 06/10/2014 Janka Žáková Rudina 387 stiahni
77 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

05/05/2014 06/10/2014 Ján Kotrč Kukučínova 34,Čadca stiahni
103 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

19/04/2012 06/10/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
70 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/04/2014 06/10/2014 Janka Zelinová Rudina č. 42 stiahni
96 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového  miesta

11/04/2012 06/10/2014 Helena Martincová Rudina č. 111 stiahni
89 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/01/2012 06/10/2014 Agata Hollá Rudina č. 81 stiahni
81 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

22/01/2014 06/10/2014 Dušan Čučo Konská č. 425 stiahni
114 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/11/2012 06/10/2014 Jana Kuljovská Rudina č. 226 stiahni
107 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/05/2012 06/10/2014 Miroslav Melicher Rudina č. 197 stiahni
74 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/03/2014 06/10/2014 Amália Harceková Rudina č. 113 stiahni
100 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/04/2012 06/10/2014 Božena Petreková Rudina č. 368 stiahni

Stránky