Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
130 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

14/10/2014 27/11/2014 Darina Kantoríková Rudina č. 48 stiahni
123 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
135 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

03/11/2014 27/11/2014 Milan Detko Rudina č. 166 stiahni
127 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Danica Stráňaková Rudina č. 339 stiahni
139 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/11/2014 27/11/2014 Zdenka Bačová Rudina č. 31 stiahni
132 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

22/10/2014 27/11/2014 Drahomíra Šenkárová Rudina č. 313 stiahni
124 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
136 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/11/2014 27/11/2014 Helena Hargašobvá Žilinská Lehota 24, Žilina stiahni
128 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/10/2014 27/11/2014 Martina Papučíková Rudina č. 50 stiahni
121 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina 362 stiahni
140 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

13/11/2014 27/11/2014 Zdenka Bačová Rudina č. 31 stiahni
133 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

22/10/2014 27/11/2014 Jana Žabková Rudina č. 259 stiahni
125 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/09/2014 27/11/2014 Darina Kohútová Rudina č. 362 stiahni
KZ 1/2014 Kúpna zmluva: merače rýchlosti, dopravné zrkadlá

kúpna zmluva :  merače rýchlosti, dopravné zrkadlá, doprava, montáž, zaškolenie

7 720.00€ 10/11/2014 13/11/2014 BELLIMPEX, s.r.o. Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo 36705390 stiahni
1/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina na rok 2014

Zmluva o poskytnutí  finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2014

200.00€ 10/11/2014 12/11/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb KNM Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto 632511 stiahni
Dodatok k zmluve č. 37/ZD2-36/14 Dodatok k zmluve č. 37/ZD2-36/14

Dodatok k zmluve č. 37/ZD2-36/14

24/10/2014 05/11/2014 Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica 626031 stiahni
02/2014/SD/IVOMOS/Rudina Mandátna zmluva - stavebný dozor "Novostavba domu smútku Rudina "

Mandátna zmluva - stavebný dozor "Novostavba domu smútku Rudina " 

2 502.00€ 30/10/2014 31/10/2014 Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borová 3295/36, 010 07 Žilina 46708031 stiahni
1-DS Zmluva o dielo Novostavba Domu smútku

Zmluva o dielo Novostavba Domu smútku

139 456.25€ 27/10/2014 29/10/2014 RISS PLUS , s.r.o. Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto 44839707 stiahni
Zmluva č. 15 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu MV SR

Zmluva č. 15  o poskytnutí dotácie  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR  na rok 2014

7 068.00€ 21/10/2014 24/10/2014 Ministerstvo vnútra SR Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava 151866 stiahni
Zmluva o dielo 2/2014 OÚ Zmluva o dielo 2/2014 OÚ

Vybudovanie prístupu di obecného úradu

8 026.26€ 14/10/2014 14/10/2014 Jamanat, s.r.o. Clementisova 1358/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36410233 stiahni

Stránky