Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
72 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva- prenájom hrobového miesta

18/03/2014 06/10/2014 Jaroslav Subjak Rudinka č. 67 stiahni
105 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/09/2012 06/10/2014 Milan Oravec Považská Bystrica stiahni
65 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

20.00€ 09/06/2014 06/10/2014 Ján Maslák Rudina č. 255 stiahni
98 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

30/05/2012 06/10/2014 Iveta Brinzová Timravy 949,Žilina stiahni
90 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/03/2012 06/10/2014 Roman Mozol Rudina č. 120 stiahni
116 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

29/05/2012 06/10/2014 Edita Svrčková Rudina č. 307 stiahni
83 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

30/05/2014 06/10/2014 Božena Vojteková Rudina č. 365 stiahni
76 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

05/02/2014 06/10/2014 Jaroslava Zemánková Rudina č. 399 stiahni
109 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/05/2012 06/10/2014 Alena Urbánková Rudina č. 162 stiahni
69 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/04/2014 06/10/2014 Emília Bajánková Clementisova 1033, Kys. N. Mesto stiahni
102 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

25/04/2012 06/10/2014 Miloš Veselý Ing. Rudina č. 304 stiahni
95 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

14/03/2012 06/10/2014 Oľga Hurtošová 9.mája 1184, Kysucké Nové Mesto stiahni
4/2014 Zmluva o dielo a licenčná zmluva kniha

Zmluva o dielo a licenčná zmluva kniha

8 690.00€ 24/09/2014 25/09/2014 FOMI, s.r.o. Pavla Mudroňa 602/30, 036 01 Martin 44446331 stiahni
1/2014 MZ Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

990.00€ 04/09/2014 08/09/2014 E - aukcie, s.r.o. Svoradova1, 81103 Bratislava 44980515 stiahni
2/2014 CI Zmluva o dielo orezanie líp na cintorínoch

Zmluva o dielo orezanie líp na miestnych cintorínoch.

2 520.00€ 04/09/2014 07/09/2014 Seidl, s.r .o. J. Sklenára 15, 010 01 Žilina 36430617 stiahni
Kúpna zmluva 2/2014 Kúpna zmluva KN C 1022/181

Kúpna zmluva pozemok KN C 1022/181

1.00€ 04/09/2014 04/09/2014 Ing. Stanislav Hričovec, Mgr.Zuzana Hričovcová Lúky 11, 013 31 Divina stiahni
1/2014 Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 947.06€ 28/08/2014 28/08/2014 Pavol Malík Rudina č. 188, 02 31 Rudina 33685266 stiahni
Zmluva č. 37/ZD2-36/14 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu  v rámci Programu obnovy dediny - Zelena dedina .

3 300.00€ 30/07/2014 31/07/2014 Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 975 90 Bynská Bystrica 626031 stiahni
1/RU Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremen

Kúpna zmluva  a zmluva o zriadení vecného bremena Obec Rudina - Dušan Maraček

6 200.00€ 03/07/2014 09/07/2014 Dušan Maraček Rudina 314251 stiahni
2/2014 Dodatok č. 2/2014 k Zmluve č. 2014/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky 04/06/2014 26/06/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 07 Bratislava 1 151513 stiahni

Stránky