Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
19 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/10/2013 28/05/2014 Viliam Stranianek Rudina 134 stiahni
12 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/06/2013 28/05/2014 Daniela Chodelková Brezany 110,Žilina stiahni
Zmluva 2_OÚ Zmluva - audit účtovnej závierky

Zmluva na práce :

audit účtovnej závierky , preverenie súladu hospodárenia obce , audit konsolidovanej účtovnej závierky , preverenie súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou.

700.00€ 23/05/2014 27/05/2014 Ing. Viera Blažeková Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole stiahni
1/2014 Odbory Kolektívna zmluva na rok 2014

Kolektívna zmluva na rok 2014

28/02/2014 26/05/2014 Základná organizácia slovenského odborového zväzu verejnej správy pri obci Rudina stiahni
3 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

21/01/2013 22/05/2014 Adela Svrčková Rudina 213 stiahni
4 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

14/02/2013 22/05/2014 Mária Veselá Rudina 147 stiahni
1 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

21/01/2013 22/05/2014 Jana Máčková Rudina 222 stiahni
5 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/02/2013 22/05/2014 Alena Urbánková Rudina 162 stiahni
2 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

25/01/2013 22/05/2014 Ján Hložný Javorová, Žilina stiahni
1/KU Kúpna zmluva

Kúpna zmluva  v zmysle GP 17936667/5/2013

35.00€ 28/03/2014 21/05/2014 viď zmluva stiahni
1/ŽSK Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

700.00€ 30/04/2014 19/05/2014 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej  činnosti

15.00€ 28/04/2014 30/04/2014 (MUDr.Jozef Borák ) - Kuratíva , s.r.o. Kysucký Lieskovec č. 266, 023 34 Kysucký Lieskovec 36691291 stiahni
Zmluva č. 2014/0080 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku cezhraničná spolupráca SR - ČR

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Fondou mikroprojektov . Účinnosť zmluvy 04.03.2014.

13 939.87€ 21/02/2014 10/03/2014 Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trančín 36126624 stiahni
Dodatok Dodatok č. 1 07/03/2014 09/03/2014 Stavebno - obchodná činnosť Matejka Teodor Rudina 153, 02331 Rudina 34769421 stiahni
Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo "Oprava časti strechy základnej školy Rudina" 2 685.83€ 17/02/2014 20/02/2014 Stavebno - obchodná činnosť Matejka Teodor Rudina č. 153 34769421 stiahni
Zmluva č. 200-11-669/2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

Zmluva  o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

0.00€ 06/02/2014 13/02/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 17316219 stiahni
ÚVSR 2014_2012 Zmluva o posakytnutí dotácie 10 000.00€ 27/01/2014 27/01/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 151513 stiahni
Dodatok č. 1/2013 Dodatok k Zmluve č. 2014_2012 27/01/2014 27/01/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody1, 813 70 Bratislava 151513 stiahni
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 19/2006 Dodatok č. 10 k Zmluve č. 19/2006 - Biomasa 35 508.00€ 13/12/2013 08/01/2014 Biomasa , združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec č. 743, 023 34 Kysucký Lieskovec 36126055 stiahni
UVSR -1540/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 2 700.00€ 23/12/2013 08/01/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 stiahni

Stránky