Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
107 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/05/2012 06/10/2014 Miroslav Melicher Rudina č. 197 stiahni
74 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/03/2014 06/10/2014 Amália Harceková Rudina č. 113 stiahni
67 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

20.00€ 24/03/2014 06/10/2014 Vincenc Králik Rudina č. 380 stiahni
100 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/04/2012 06/10/2014 Božena Petreková Rudina č. 368 stiahni
92 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/10/2012 06/10/2014 Anton Čulák Rudina č. 86 stiahni
118 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/03/2012 06/10/2014 Darina Ramšáková 9.mája 1181, Kysucké Nové Mesto stiahni
85 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/03/2014 06/10/2014 Anna Bačová Rudina č. 241 stiahni
111 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

18/04/2012 06/10/2014 Anna Kubičková Ing. Rudina č. 123 stiahni
78 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

05/05/2014 06/10/2014 Ján Kotrč Kukučínova 34,Čadca stiahni
71 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/04/2014 06/10/2014 Erika Škulcová Nábrežná 907, Kys. N.Mesto stiahni
104 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

19/04/2012 06/10/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15,Kysucké NOvé Mesto stiahni
64 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

20.00€ 09/06/2014 06/10/2014 Ján Maslák Rudina 255 stiahni
97 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

11/04/2012 06/10/2014 Helena Martincová Rudina č. 111 stiahni
88 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

10/01/2012 06/10/2014 Agata Hollá Rudina č. 81 stiahni
115 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

07/05/2012 06/10/2014 Zuzana Jandrok Rudina č. 201 stiahni
82 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

06/06/2014 06/10/2014 Anna Barillová Rudina č. 191 stiahni
108 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/05/2012 06/10/2014 Miroslav Melicher Rudina č. 197 stiahni
75 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/03/2014 06/10/2014 Marta Gucká Rudina č. 312 stiahni
68 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

18/03/2014 06/10/2014 Ján Duhovan Jesenského 1170, Kys.N.Mesto stiahni
101 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/10/2012 06/10/2014 Božena Petreková Rudina č. 368 stiahni

Stránky