Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
38 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

07/01/2013 13/06/2014 Stanislav Vavro Rudina 308 stiahni
63 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/05/2013 13/06/2014 Helena Šidlová Rudina 41 stiahni
56 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/09/2013 13/06/2014 Cecília Malíková Rudina 276 stiahni
49 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/10/2013 13/06/2014 Alena Bordovská Záhuní 403, Frenštat pod Radhoštem stiahni
42 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

08/04/2013 13/06/2014 Tatiana Vavrová Rudina 88 stiahni
60 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

08/04/2013 13/06/2014 Tatiana Vavrová Rudina 88 stiahni
53 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/09/2013 13/06/2014 Cecília Malíková Rudina 276 stiahni
46 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

11/02/2013 13/06/2014 Veronika Šušovčiaková Rudina 185 stiahni
39 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

19/02/2013 13/06/2014 Stanislav Vavro Rudina 308 stiahni
57 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

20/02/2013 13/06/2014 Ing. Pavol Ďurec Rudina 285 stiahni
50 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/10/2013 13/06/2014 Alena Bordovská Záhuní 403, Frenštat pod Radhoštem stiahni
43 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/10/2013 13/06/2014 Mária Michalková Murgašova 995, Kysucké Nové Mesto stiahni
36 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
61 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
54 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15,Kysucké NOvé Mesto stiahni
47 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

11/02/2013 13/06/2014 Veronika Šušovčiaková Rudina 185 stiahni
40 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/06/2013 13/06/2014 Daniela Chodelková Brezany 110,Žilina stiahni
58 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
51 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

22/02/2013 13/06/2014 Milan Pochyba Rudina 459 stiahni
44 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

01/07/2013 13/06/2014 Marián Zbytek Podhorie 166,Žilina stiahni

Stránky