Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 19/2006 Dodatok č. 10 k Zmluve č. 19/2006 - Biomasa 35 508.00€ 13/12/2013 08/01/2014 Biomasa , združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec č. 743, 023 34 Kysucký Lieskovec 36126055 stiahni
UVSR -1540/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 2 700.00€ 23/12/2013 08/01/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 stiahni
2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 0.00€ 19/11/2013 30/12/2013 Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazarová 63, 974 01 Banská Bystrica 42499500 stiahni
Mandátna zmluva Mandátna zmluva - Správa verejného obstarávania obce 60.00€ 01/11/2013 20/12/2013 Grantum, s.r.o. Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina 47443316 stiahni
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu LESY SR Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu  na prenájom hnuteľného majetku  Maringotka , inventárne číslo 11614/2011/160

12/12/2013 17/12/2013 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca , Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 36038351 stiahni
Zmluva o dielo Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác , uzavretá podľa §536 a násl. Obcodného zákonníka

Verejne obstaranie zákazky  " Vybavenie športoviska"

180.00€ 11/04/2013 17/12/2013 Inf. Štefan Buzek Hlinská 12, 010 01 Žilina stiahni
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 a násl.Obchodného zákonníka

Reškonštrukcia cesty na Zadky

15 000.06€ 21/11/2013 17/12/2013 HARD FOREST , s. r. o. Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite 36414298 stiahni
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2014/2012 Dodatok č. 1 /2013 k Zmluve č. 2014/2012

Dodatok  č. 1 k Zmluve č. 2014/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtiovej rezervy predsedu vlády SR.

10 000.00€ 02/09/2013 13/09/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 1 151513 stiahni
Zmluva č. 233/2013 Zmluva č. 233/2013 o poskytnutí údajov

Zmluva č. 233/2013 o poskytnutí údajov z autorizovaného informačného systému geodézie , kartografie a katastra.

 

15/08/2013 15/08/2013 Správa katastra Žilina Andreja Kmeťa č. 17, 011 32 Žilina 37808095 stiahni
Kúpna zmluva 2013/001 Kúpna zmluva 2013/001 - zabezpečenie športového vybavenia

V prílohe je uverejnená kúpna zmluva  na zákúpenie vybavenia športového vybavenia v ránci projektu obce " Spoločne za hranice všedných dní " spolupráca PĽ - SR

 

21 960.00€ 06/08/2013 07/08/2013 ADARA Slovakia , s.r.o. A. Felcána 27, 920 01 Hlohovec 36232335
Zmluva č. 11/ZA/2013 Zmluva č. 11/ZA/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s obsahom zmluvy v oblasti mprevencie kriminality.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

3 000.00€ 19/06/2013 24/07/2013 Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Žilina Janka Kráľa 4 , 010 40 Žilina 151866 stiahni
1/UR Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

0.00€ 01/06/2013 04/06/2013 Urbár Rudina , pozemkové spoločenstvo Rudina č. 153, 023 31 Rudina 42064953 stiahni
1/2013 Poskytnutie dotácií z vlastných príjmov ŽSK

Poskytnutie finančných prostriedkov podľa VZN  č. 4/2004 o poskytnutie dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení  Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 - účel  v oblasti športu a telovýchovy a v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja -  úprava cyklotrasy Rudina a usporiadanie medzinárodného preteku " Majstrovstva Slovenska v cyklotriale jún 2013"  v sume 1 000,- €

1 000.00€ 15/04/2013 17/04/2013 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
1/2013 Mandátna zmluva

Mandátna zmluva  " Externý manažment projektu  - Spoločne za hranice všedných dní "  projekt schválený vrámci Programu  cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007 - 2013.

 

1 500.00€ 08/04/2013 09/04/2013 Mgr. Michal Gondžár - Grantum Daxnerova 35, 010 01 Žilina 45533873 stiahni
Zmluva č. 024-11-2231-001 Zmluva o dielo č. 024-11-2231-001 6.00€ 24/10/2012 30/10/2012 Castor & Pollux Štúrova 3, 811 02 Bratislava 31405061 stiahni
1/2012 Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov - jedlé oleje a tuky

Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov - výkup prepálených jedlých olejov a tukov

01/06/2012 29/05/2012 INTA, s. r. o. Rybárska č. 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 stiahni
ZoPrPB- 100202/ZA/07/2012

Zmluva o nájme podperných bodov

831.60€ 25/05/2012 25/05/2012 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina stiahni
21/ZA/2012

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2012 - zabezpečenie  úloh prevencie kriminality 

8 500.00€ 25/05/2012 25/05/2012 Obvodný úrad Žilina stiahni
20/§ 50j/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j

25/04/2012 21/05/2012 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova č. 16, 010 01 Žilina 37905473
1/12 Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb  - počítač , cena prác je v uvedenej sume za obdobie 1 mesiac.

146.00€ 01/01/2012 12/03/2012 Ing. Darina Matulová - MUSTANG B.S.Timrava 949/10, 010 08 Žilina 34221891 stiahni

Stránky