Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Kúpna zmluva 2/2014 Kúpna zmluva KN C 1022/181

Kúpna zmluva pozemok KN C 1022/181

1.00€ 04/09/2014 04/09/2014 Ing. Stanislav Hričovec, Mgr.Zuzana Hričovcová Lúky 11, 013 31 Divina stiahni
1/2014 Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 947.06€ 28/08/2014 28/08/2014 Pavol Malík Rudina č. 188, 02 31 Rudina 33685266 stiahni
Zmluva č. 37/ZD2-36/14 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu  v rámci Programu obnovy dediny - Zelena dedina .

3 300.00€ 30/07/2014 31/07/2014 Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 975 90 Bynská Bystrica 626031 stiahni
1/RU Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremen

Kúpna zmluva  a zmluva o zriadení vecného bremena Obec Rudina - Dušan Maraček

6 200.00€ 03/07/2014 09/07/2014 Dušan Maraček Rudina 314251 stiahni
2/2014 Dodatok č. 2/2014 k Zmluve č. 2014/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky 04/06/2014 26/06/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 07 Bratislava 1 151513 stiahni
2/2014 Chráňme si a vážme minulosť našej obce

Chráňme si a vážme minulosť našej obce

3 500.00€ 24/06/2014 25/06/2014 Lalima. s. r. o. Hliník nad Váhom 71, 014 01 Bytča 46604278 stiahni
01/2014/VO/IVOMOS/RUDINA Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

996.00€ 17/06/2014 17/06/2014 Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295/36,010 07 Žilina 46708031 stiahni
62 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/05/2013 13/06/2014 Helena Šidlová Rudina 41 stiahni
55 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/09/2013 13/06/2014 Cecília Malíková Rudina 276 stiahni
48 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva -. prenájom hrobového miesta

28/10/2013 13/06/2014 Alena Bordovská Záhuní 403, Frenštat pod Radhoštem stiahni
41 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/11/2013 13/06/2014 Eva Martinská Rudina 267 stiahni
59 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

21/10/2013 13/06/2014 Diana Garbierová Staré Gruntz 26,Bratislava stiahni
52 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva -. prenájom hrobového miesta

22/02/2013 13/06/2014 Vlasta Behúňová Rudina 453 stiahni
45 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

05/06/2013 13/06/2014 Stanislav Bača Rudina 344 stiahni
38 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

07/01/2013 13/06/2014 Stanislav Vavro Rudina 308 stiahni
63 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

24/05/2013 13/06/2014 Helena Šidlová Rudina 41 stiahni
56 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/09/2013 13/06/2014 Cecília Malíková Rudina 276 stiahni
49 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/10/2013 13/06/2014 Alena Bordovská Záhuní 403, Frenštat pod Radhoštem stiahni
42 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

08/04/2013 13/06/2014 Tatiana Vavrová Rudina 88 stiahni
60 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

08/04/2013 13/06/2014 Tatiana Vavrová Rudina 88 stiahni

Stránky