Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
53 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/09/2013 13/06/2014 Cecília Malíková Rudina 276 stiahni
46 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

11/02/2013 13/06/2014 Veronika Šušovčiaková Rudina 185 stiahni
39 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

19/02/2013 13/06/2014 Stanislav Vavro Rudina 308 stiahni
57 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

20/02/2013 13/06/2014 Ing. Pavol Ďurec Rudina 285 stiahni
50 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/10/2013 13/06/2014 Alena Bordovská Záhuní 403, Frenštat pod Radhoštem stiahni
43 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/10/2013 13/06/2014 Mária Michalková Murgašova 995, Kysucké Nové Mesto stiahni
36 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
61 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
54 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15,Kysucké NOvé Mesto stiahni
47 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

11/02/2013 13/06/2014 Veronika Šušovčiaková Rudina 185 stiahni
40 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/06/2013 13/06/2014 Daniela Chodelková Brezany 110,Žilina stiahni
58 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
51 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

22/02/2013 13/06/2014 Milan Pochyba Rudina 459 stiahni
44 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

01/07/2013 13/06/2014 Marián Zbytek Podhorie 166,Žilina stiahni
37 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

11/04/2013 13/06/2014 Jozefa Duhovanová Nábrežná 900/15, Kysucké Nové Mesto stiahni
Dohoda č. 14/AC/2014 Dohoda o aplikácií § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda o realizácií pracovnej činnosti  prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi.

05/06/2014 10/06/2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 010 01 Žilina 37905473 stiahni
AU/1 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

09/06/2014 10/06/2014 RVC Senica s.r.o. M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica 36259560 stiahni
MK -3839/2014/7.4 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2014

Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR  na rok 2014  - vydanie publikácie " Rudina  vo zvykoch a obyčajoch našich predkoch".

6 000.00€ 29/05/2014 10/06/2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 165182 stiahni
09/2014 Zmluva o poskytnutí služby

Vypracovanie žiadosti o NFP na základe vyhlásenej výzvy  vrámci "  Program Medzinárodného Višegradského  fondu".

200.00€ 26/05/2014 02/06/2014 Regionálna rozvojová agentúra Kysuce Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 36149985 stiahni
Dohoda č. 20_§50j/NS2014 Dohoda č. 20_§50j/NS2014 28/05/2014 30/05/2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16,010 01 Žilina 37905473 stiahni

Stránky