Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
1/ŽSK Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

700.00€ 30/04/2014 19/05/2014 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej  činnosti

15.00€ 28/04/2014 30/04/2014 (MUDr.Jozef Borák ) - Kuratíva , s.r.o. Kysucký Lieskovec č. 266, 023 34 Kysucký Lieskovec 36691291 stiahni
Zmluva č. 2014/0080 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku cezhraničná spolupráca SR - ČR

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Fondou mikroprojektov . Účinnosť zmluvy 04.03.2014.

13 939.87€ 21/02/2014 10/03/2014 Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trančín 36126624 stiahni
Dodatok Dodatok č. 1 07/03/2014 09/03/2014 Stavebno - obchodná činnosť Matejka Teodor Rudina 153, 02331 Rudina 34769421 stiahni
Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo "Oprava časti strechy základnej školy Rudina" 2 685.83€ 17/02/2014 20/02/2014 Stavebno - obchodná činnosť Matejka Teodor Rudina č. 153 34769421 stiahni
Zmluva č. 200-11-669/2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

Zmluva  o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

0.00€ 06/02/2014 13/02/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 17316219 stiahni
ÚVSR 2014_2012 Zmluva o posakytnutí dotácie 10 000.00€ 27/01/2014 27/01/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 151513 stiahni
Dodatok č. 1/2013 Dodatok k Zmluve č. 2014_2012 27/01/2014 27/01/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody1, 813 70 Bratislava 151513 stiahni
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 19/2006 Dodatok č. 10 k Zmluve č. 19/2006 - Biomasa 35 508.00€ 13/12/2013 08/01/2014 Biomasa , združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec č. 743, 023 34 Kysucký Lieskovec 36126055 stiahni
UVSR -1540/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 2 700.00€ 23/12/2013 08/01/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 stiahni
2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 0.00€ 19/11/2013 30/12/2013 Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazarová 63, 974 01 Banská Bystrica 42499500 stiahni
Mandátna zmluva Mandátna zmluva - Správa verejného obstarávania obce 60.00€ 01/11/2013 20/12/2013 Grantum, s.r.o. Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina 47443316 stiahni
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu LESY SR Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu  na prenájom hnuteľného majetku  Maringotka , inventárne číslo 11614/2011/160

12/12/2013 17/12/2013 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca , Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 36038351 stiahni
Zmluva o dielo Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác , uzavretá podľa §536 a násl. Obcodného zákonníka

Verejne obstaranie zákazky  " Vybavenie športoviska"

180.00€ 11/04/2013 17/12/2013 Inf. Štefan Buzek Hlinská 12, 010 01 Žilina stiahni
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 a násl.Obchodného zákonníka

Reškonštrukcia cesty na Zadky

15 000.06€ 21/11/2013 17/12/2013 HARD FOREST , s. r. o. Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite 36414298 stiahni
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2014/2012 Dodatok č. 1 /2013 k Zmluve č. 2014/2012

Dodatok  č. 1 k Zmluve č. 2014/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtiovej rezervy predsedu vlády SR.

10 000.00€ 02/09/2013 13/09/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 1 151513 stiahni
Zmluva č. 233/2013 Zmluva č. 233/2013 o poskytnutí údajov

Zmluva č. 233/2013 o poskytnutí údajov z autorizovaného informačného systému geodézie , kartografie a katastra.

 

15/08/2013 15/08/2013 Správa katastra Žilina Andreja Kmeťa č. 17, 011 32 Žilina 37808095 stiahni
Kúpna zmluva 2013/001 Kúpna zmluva 2013/001 - zabezpečenie športového vybavenia

V prílohe je uverejnená kúpna zmluva  na zákúpenie vybavenia športového vybavenia v ránci projektu obce " Spoločne za hranice všedných dní " spolupráca PĽ - SR

 

21 960.00€ 06/08/2013 07/08/2013 ADARA Slovakia , s.r.o. A. Felcána 27, 920 01 Hlohovec 36232335
Zmluva č. 11/ZA/2013 Zmluva č. 11/ZA/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s obsahom zmluvy v oblasti mprevencie kriminality.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

3 000.00€ 19/06/2013 24/07/2013 Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Žilina Janka Kráľa 4 , 010 40 Žilina 151866 stiahni
1/UR Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

0.00€ 01/06/2013 04/06/2013 Urbár Rudina , pozemkové spoločenstvo Rudina č. 153, 023 31 Rudina 42064953 stiahni

Stránky