Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
30 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

29/05/2013 29/05/2014 Oľga Fábiková Rudina 223 stiahni
33 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/02/2013 29/05/2014 Anna Jancová Rudina 395 stiahni
27 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

08/04/2013 29/05/2014 Tatiana Vavrová Rudina 88 stiahni
31 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

19/03/2013 29/05/2014 Peter Panák Rudina 467 stiahni
34 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/06/2013 29/05/2014 Metod Bača Lipova 868,Kysucké Nové Mesto stiahni
28 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

14/02/2013 29/05/2014 Mária Veselá Rudina 147 stiahni
31 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

19/03/2013 29/05/2014 Peter Panák Rudina 467 stiahni
35 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/11/2013 29/05/2014 Edita Zelinová Rudina 302 stiahni
29 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

31/03/2013 29/05/2014 Oto Veselý Rudina 147 stiahni
32 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

06/03/2012 29/05/2014 Anna Jancová Rudina 395 stiahni
26 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

08/04/2013 29/05/2014 Tatiana Vavrová Rudina 88 stiahni
23 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

18/11/2013 28/05/2014 Jozef Jaroš Rudina 135 stiahni
16 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

25/07/2013 28/05/2014 Miroslav Smetana Rudina 350 stiahni
9 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

14/03/2013 28/05/2014 Marián Gajdoš Rudina 320 stiahni
20 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/10/2013 28/05/2014 Eva Starinská Rudina 7 stiahni
13 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/06/2013 28/05/2014 Václav Mičian Rudina 379 stiahni
6 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/03/2013 28/05/2014 Ing. Pavol Ďurec Rudina 285 stiahni
24 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/12/2013 28/05/2014 Adela Martincová Rudina 296 stiahni
17 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/08/2013 28/05/2014 Ivan Haluška Rudina 150 stiahni
10 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/03/2013 28/05/2014 Jozef Kováč Drobného 2, Bratislava stiahni

Stránky