Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie Jednota dôchodcov ZO Rudina

poskytnutie finančnej dotácie Jednota dôchodcov - z.o. Rudina

1 200.00€ 27/01/2020 27/01/2020 Jednota dôchodcov - základná organizácia Rudina Rudina č. 345 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie OŠK Rudina

poskytnutie finančnej dotácie OŠK Rudina

7 300.00€ 27/01/2020 27/01/2020 Obecný športový klub Rudina Rudina 442 37806491 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie FK Prípravka Rudina

poskytnutie finančnej dotácie FK Prípravka Rudina

3 500.00€ 23/01/2020 23/01/2020 Futbalový klub Prípravka Rudina Rudina 256 50761650 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu muštáreň

40.00€ 20/01/2020 23/01/2020 Lenka Poliaková Rudina 369 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu muštáreň

40.00€ 14/01/2020 22/01/2020 Monika Kotrčová Rudina 358 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

120.00€ 08/01/2020 08/01/2020 Slávka Malíková 023 31 Rudina č. 188 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

23/12/2019 23/12/2019 SZZ - ZO Rudina Rudina 178152 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestoroch Prenájom športovej haly

Prenájom športovej haly

23/12/2019 23/12/2019 Roland Kotrč Rudina č. 358, 023 31 Rudina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom športovej haly

prenájom športovej haly

19/12/2019 19/12/2019 Róbert Trubaček Clementisova 1038, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

13/12/2019 13/12/2019 OŠK Rudina, o. z. Rudina 37806491 stiahni
TEP/2020/006 zmluva o dodávke a odbere tepla

zmluva o dodávke a odbere tepla

09/12/2019 10/12/2019 BIOPEL, a. s. Kysucký Lieskovec 847, 023 34 46823492 stiahni
Dodatok č. 4 k ZoD o dodávke a odbere tepla č. 16/2015 dodávka a odber tepla

dodávka a odber tepla

27/11/2019 10/12/2019 BIOMASA, združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec 743 36126055 stiahni
Dodatok bezodplatný odber elektroodpadu

bezodplatný odber elektroodpadu

05/12/2019 05/12/2019 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568, Námestovo 10846671 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "sála kultúrneho domu"

prenájom objektu "sála kultúrneho domu"

02/12/2019 02/12/2019 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ Rudina 023 31 Rudina 443 42060346 stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov pre SOcU školstvo

prenájom nebytových priestorov pre SOcU školstvo

02/12/2019 02/12/2019 Mestské kultúrno-športové stredisko Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto 35994061 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

20.00€ 27/11/2019 27/11/2019 Štefan Hulka Rudina 420 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

20.00€ 27/11/2019 27/11/2019 Matej Húšťava 023 31 Rudina 401 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

0.00€ 27/11/2019 27/11/2019 MŠ Rudina Rudina č. 444 stiahni
Príkazná zmluva 2/2019 Príkazná zmluva 2/2019

Príkazná zmluva kultúrne podujatie " Najchutnejšia nátierka z Rudiny" 

150.00€ 22/11/2019 22/11/2019 Kami Logistik, spol. s r. o. Budatínska Lehota 137, 023 36 46677275 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom muštárne

prenájom muštáreň

40.00€ 15/11/2019 18/11/2019 Jana Kašubová 023 31 Rudina 375 stiahni

Stránky