Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
21 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/11/2013 28/05/2014 Lila Jančigová Rudina 340 stiahni
14 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

26/06/2013 28/05/2014 Anna Belicová Rudina 128 stiahni
7 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

04/03/2013 28/05/2014 Ľuboslava Poláčková Rudina 122 stiahni
25 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

17/12/2013 28/05/2014 Emília Kotrčová Rudina 257 stiahni
18 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

23/09/2013 28/05/2014 Ludovít Vavro Rudina 13 stiahni
11 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

08/04/2013 28/05/2014 Františka Vavrová Rudina 232 stiahni
22 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

06/11/2013 28/05/2014 Margita Máčková Rudina 330 stiahni
15 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

01/07/2013 28/05/2014 Marián Zbytek Podhorie 166,Žilina stiahni
8 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

07/03/2014 28/05/2014 Helena Chodelková Limbová 17,Žilina stiahni
19 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

28/10/2013 28/05/2014 Viliam Stranianek Rudina 134 stiahni
12 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/06/2013 28/05/2014 Daniela Chodelková Brezany 110,Žilina stiahni
Zmluva 2_OÚ Zmluva - audit účtovnej závierky

Zmluva na práce :

audit účtovnej závierky , preverenie súladu hospodárenia obce , audit konsolidovanej účtovnej závierky , preverenie súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou.

700.00€ 23/05/2014 27/05/2014 Ing. Viera Blažeková Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole stiahni
1/2014 Odbory Kolektívna zmluva na rok 2014

Kolektívna zmluva na rok 2014

28/02/2014 26/05/2014 Základná organizácia slovenského odborového zväzu verejnej správy pri obci Rudina stiahni
3 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

21/01/2013 22/05/2014 Adela Svrčková Rudina 213 stiahni
4 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

14/02/2013 22/05/2014 Mária Veselá Rudina 147 stiahni
1 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

21/01/2013 22/05/2014 Jana Máčková Rudina 222 stiahni
5 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

27/02/2013 22/05/2014 Alena Urbánková Rudina 162 stiahni
2 nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta

25/01/2013 22/05/2014 Ján Hložný Javorová, Žilina stiahni
1/KU Kúpna zmluva

Kúpna zmluva  v zmysle GP 17936667/5/2013

35.00€ 28/03/2014 21/05/2014 viď zmluva stiahni
1/ŽSK Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

700.00€ 30/04/2014 19/05/2014 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni

Stránky