Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
20/§ 50j/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j

25/04/2012 21/05/2012 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova č. 16, 010 01 Žilina 37905473
1/12 Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb  - počítač , cena prác je v uvedenej sume za obdobie 1 mesiac.

146.00€ 01/01/2012 12/03/2012 Ing. Darina Matulová - MUSTANG B.S.Timrava 949/10, 010 08 Žilina 34221891 stiahni
9904841006 Zmluva o poskytnutí verejných služieb

 Zmluva  - telefón  a internet spoločný úrad

12/03/2012 12/03/2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 stiahni
431/2011 Zmluva o prenájme so SeVaK- om

Prenájom vybudovaného vodovodu v obci Rudina

4.00€ 09/12/2011 03/02/2012 SeVaK , a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 stiahni
Dodatok č. 1 Dodatok k zmluve č. 92/2011 o poskytovaní súborov údajov z autom. infor.systému geodézie a kartografie

Dodatok k zmluve 92/2011 Kataster

0.00€ 16/01/2012 03/02/2012 Katastrálny úrad Hollého 7, 011 81 Žilina 37808095 stiahni
Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 20/10/2011 25/10/2011 Združenie EUROVIA Národní 10, Praha 1 stiahni
Dodatok k zmluve č. DZ221401203120101

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku číslo Z 2214012031201 - Regionálny operačný program

609 664.06€ 15/09/2011 15/09/2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stiahni
12/2010-14-01 593 952.65€ 31/03/2011 31/03/2011 ZDRUŽENIE EUROVIA stiahni

Stránky