Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

60.00€ 30/10/2019 30/10/2019 Božena Vojteková 023 31 Rudina 365 stiahni
Príkazná zmluva Príkazná zmluva

Príkazná zmluva  " Október mesiac úcty k starším"

300.00€ 19/10/2019 19/10/2019 Kami Logistik, spol. s r. o. Budatínska Lehota 137, 023 36 46677275 stiahni
Zmluva o nájme C1 036BB Rudina časť pozemku KNC č. 2865 k. ú. Rudina

časť pozemku KN C č. 2865 k. ú. Rudina

26/09/2019 07/10/2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom športovej haly

prenájom športovej haly

01/10/2019 04/10/2019 Tenisový klub Dolné Kysuce RSPNKL, združenie ZŠ Rudina 443 42061059 stiahni
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

24/09/2019 24/09/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

24/09/2019 24/09/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom budova pre šport + ihrisko OŠK

prenájom budova pre šport + ihrisko OŠK

30.00€ 23/09/2019 23/09/2019 Roman Gucký Dlhomíra Poľského 604, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom muštárne

prenájom muštárne

20.00€ 23/09/2019 23/09/2019 Miroslava Vojteková Rudina 136 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme sála KD

zmluva o prenájme sála KD

20/09/2019 20/09/2019 Občianske združenie ZŠ a MŠ Rudina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

25.00€ 30/08/2019 02/09/2019 Katarína Niníková Rudina 498 stiahni
Mandátna zmluva poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania

poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania

31/07/2019 02/09/2019 Proval s. r. o. Daxnerova 35, Žilina 52477991 stiahni
2/2019 Zmluva o dielo

Rozšírenie cintorína v obci Rudina - I. etapa

89 883.00€ 26/08/2019 26/08/2019 BROZ STAV Rosina č. 207, 013 22 Rosina 50608835 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihriska OŠK

prenájom ihriska OŠK

25.00€ 26/08/2019 26/08/2019 Zdeno Martinec Rudina 28 stiahni
Kúpna zmluva Z201925511_Z elektrický konvektomat

elektrický konvektomat

6 000.00€ 23/08/2019 23/08/2019 OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 47505214 stiahni
Kúpna zmluva Z201925510_Z kuchynské vybavenie

kuchynské vybavenie

13 799.00€ 23/08/2019 23/08/2019 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Slovenská 93, Košice 33905690 stiahni
Kúpna zmluva Z201925509_Z jedálenske stoly a stoličky

jedálenske stoly a stoličky

2 499.00€ 23/08/2019 23/08/2019 Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO Pekárenská 277, Brezovica 47880775 stiahni
Z201924239_Z vybavenie pre DHZ Rudina

vybavenie pre DHZ Rudina

2 998.00€ 09/08/2019 09/08/2019 Prometeus - SL s.r.o. Levočská 35, Stará Ľubovňa 36463906 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihirsko

25.00€ 22/07/2019 22/07/2019 Július Jaroš 023 31 Rudina 141 stiahni
Zmluva na dodávku ovocia dodávka ovocia a zelenina MŠ Rudina

dodávka ovocia a zeleniny MŠ Rudina

22/07/2019 22/07/2019 LUNYS s. r. o. Vodárenská 2011/38, Poprad 36472549 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

25.00€ 22/07/2019 22/07/2019 Milan Maslák 023 31 Rudina 408 stiahni

Stránky