Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihirsko

25.00€ 22/07/2019 22/07/2019 Július Jaroš 023 31 Rudina 141 stiahni
Zmluva na dodávku ovocia dodávka ovocia a zelenina MŠ Rudina

dodávka ovocia a zeleniny MŠ Rudina

22/07/2019 22/07/2019 LUNYS s. r. o. Vodárenská 2011/38, Poprad 36472549 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

25.00€ 22/07/2019 22/07/2019 Milan Maslák 023 31 Rudina 408 stiahni
Dodatok č. 1 navýšenie dotácie z rozpočtu obce

navýšenie dotácie z rozpočtu obce

1 820.00€ 17/07/2019 17/07/2019 Jednota dôchodcov Slovenska ZO Rudina Rudina 12664855 stiahni
Dodatok č. 1 navýšenie dotácie z rozpočtu obce

navýšenie dotácie z rozpočtu obce

1 000.00€ 17/07/2019 17/07/2019 OŠK Rudina Rudina 37806491 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva o prenájme

Zmluva o prenájme : budova pre šport a rekreáčne účely + ihrisko

30.00€ 04/07/2019 04/07/2019 Miroslav Švirik stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihrisko OŠK

prenájom ihrisko OŠK

25.00€ 18/06/2019 19/06/2019 Zuzana Luciaková 023 31 Rudina 323 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových piestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

0.00€ 14/06/2019 14/06/2019 Základná škola Rudina Rudina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových piestorov prenájom viacúčelové ihrisko obce

prenájom viacúčelové ihrisko obce

10/06/2019 14/06/2019 Dušan Meško 023 31 Rudina 528 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových piestorov prenájom ihriska OŠK

prenájo ihriska OŠK

25.00€ 13/06/2019 13/06/2019 Peter Král 023 31 Rudina 246 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihriska OŠK

prenájom ihriska OŠK

0.00€ 12/06/2019 12/06/2019 FK Prípravka Rudina 023 31 Rudina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihriska OŠK

prenájom ihriska OŠK

25.00€ 12/06/2019 12/06/2019 Pavol Mičian 023 31 Rudina č. 256 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

0.00€ 12/06/2019 12/06/2019 OŠK Rudina 023 31 Rudina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihriska OŠK

prenájom ihriska OŠK

0.00€ 07/06/2019 07/06/2019 OOPZ Čadca ul. Dl. Poľského 1371, Kysucké Nové Mesto stiahni
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode 2790/2016 úprava cien za služby poskytovaných spoločnosťou T+T

úprava cien za služby poskytované spoločnosťou T+T, a. s. 

01/06/2019 01/06/2019 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom športovej haly

prenájom športovej haly

60.00€ 31/05/2019 31/05/2019 Róbert Trubaček Clementisova 1038, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 31/05/2019 31/05/2019 Martina Ivaničová Rudina č. 398 stiahni
Kúpna zmluva č. Z201915293_Z kontajnery kovové

kontajnery kovové

598.08€ 21/05/2019 21/05/2019 FEREX s.r.o. Vodná 23, Nitra 17682258 stiahni
Príkazná zmluva hudobné vystúpenie na "Deň matiek"

hudobné vystúpenie "Deň matiek"

460.00€ 16/05/2019 16/05/2019 Ing. Ladislav Cesnek Krížna 333/15, Žilina - Závodie 33342725 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov

prenájom nebytových priestorov

20.00€ 15/05/2019 15/05/2019 Jana Lisková 023 31 Rudina č. 549 stiahni

Stránky