Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov

prenájom nebytových priestorov

13/05/2019 13/05/2019 Juraj Bodlala 023 31 Rudina 81 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov

prenájom nebytových priestorov

100.00€ 09/05/2019 09/05/2019 Peter Ramšák 023 31 Rudina 491 stiahni
39553 dotácia pre DHZ Rudina

dotácia pre DHZ Rudina

3 000.00€ 29/04/2019 29/04/2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, Bratislava 177474 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom budovy pre šport a rekreačné účely + ihrisko

prenájom budovy pre šport a rekreačné účely + ihrisko

25.00€ 18/04/2019 18/04/2019 Štefan Hulka Rudina 420 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom muštáreň

prenájom muštáreň

40.00€ 16/04/2019 16/04/2019 Anna Pečalková Rudina 358 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom muštárne

prenájom muštárne

09/04/2019 09/04/2019 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ o. z. Rudina stiahni
Zmluva o prenájme prenájom muštárne

prenájom mušárne

09/04/2019 09/04/2019 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ o. z. Rudina stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály KD

prenájom sály KD

60.00€ 09/04/2019 09/04/2019 Ing. Mariana Janáčiková Rudina 475 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom muštárne

prenájom muštárne

28/03/2019 28/03/2019 Dobrovoľný hasičský zbor Rudina 023 31 Rudina stiahni
5/2019/A poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

1 100.00€ 25/03/2019 25/03/2019 Základná organizácia SZZ 18-12 Rudina Rudina stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály KD

prenájom sály KD

22/03/2019 22/03/2019 ZO SZZ Rudina Rudina stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

20.00€ 08/03/2019 12/03/2019 Pozemkové spoločenstvo URBÁR Rudina Rudina 42064953 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

20.00€ 08/03/2019 12/03/2019 Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina Rudina 42352291 stiahni
2019 dohoda o doplňovaní knižničných fondov

dohoda o doplňovaní knižničných fondov

600.00€ 01/03/2019 01/03/2019 Kysucká knižnica v Čadci ul. 17. novembra 1258, Čadca stiahni
Zmluva o poskytnutí dotácie 4/2019/A poskytnutie dotácie

poskytnutie dotácie

22/02/2019 22/02/2019 ZRPŠ Rudina č. 442 42060346 stiahni
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Obec Rudina  - Ota Černák a manželka

12/12/2018 22/02/2019 Oto Černák a manželkaRenáta Černáková Rudina č. 469, 023 31 Rudina stiahni
Zmluva o poskytnutí dotácie 6/2019/A poskytnutie dotácie

poskytnutie dotácie

22/02/2019 22/02/2019 CYKLOKLUB Rudina Rudina č. 170 42219108 stiahni
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorskych služieb dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorskych služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní audítorskych služieb

19/02/2019 19/02/2019 Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA číslo: 1114 Hlavná 6/3, Kamenná Poruba 46746862 stiahni
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb poskytnutie audítorskych služieb

poskytnutie audítorskych služieb

19/02/2019 19/02/2019 Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA číslo: 1114 Hlavná 6/3, Kamenná Poruba 46746862 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály KD

prenájom sály KD

30.00€ 18/02/2019 18/02/2019 Marta Kohútová 023 31 Rudina 277 stiahni

Stránky