Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Dodatok č. 1 úprava cien zber a preprava komunálneho odpadu

úprava cien - zber a preprava komunálneho odpadu

31/07/2018 31/07/2018 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491 stiahni
- Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

20/07/2018 23/07/2018 Advokátska kancelária Hagara - Hagarová, s.r.o. Daniela Dlabača č. 35, 010 01 Žilina 36806498 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areálu OŠK

prenájom areálu OŠK

25.00€ 04/07/2018 04/07/2018 Peter Králik Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 908 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areál OŠK

prenájom areál OŠK

25.00€ 25/06/2018 25/06/2018 Richard Niník Borová 3203, Žilina
Dodatok č. 2 vodovodné potrubie "IBV Rudina-Zadky -I.etapa Rozšírenie verejného vodovodu"

vodovodné potrubie "IBV Rudina - Zadky - I.etapa Rozšírenie verejného vodovodu"

19/06/2018 25/06/2018 SeVaK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areál OŠK

prenájom areál OŠK

25.00€ 22/06/2018 22/06/2018 Zuzana Luciaková Rudina č. 323 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areál OŠK Rudina

prenájom areál OŠK Rudina

25.00€ 07/06/2018 18/06/2018 Pavol Mičian Rudina 256 stiahni
zmluva o prenájme prenájom areálu OŠK

prenájmu areálu OŠK

25.00€ 12/06/2018 12/06/2018 Janka Pijaková Rudina č. 99 stiahni
886 prenájom hrobové miesto

prenájom hrobové miesto

20.00€ 11/06/2018 11/06/2018 Jaroslav Detko Chlumeckého 15, Bratislava stiahni
486 prenájom hrobové miesto - dodatok

prenájom hrobové miesto - dodatok

20.00€ 11/06/2018 11/06/2018 Zdeno Kotrč Rudina č. 220 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom nebytových priestorov areálu OŠK

prenájom nebytových priestorov areálu OŠK

25.00€ 23/05/2018 07/06/2018 Schaeffler Kysuce spol. s r. o. Dr. Schaefflera, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme prenájom nebytových priestorov areál OŠK

prenájom nebytových priestorov areál OŠK

25.00€ 23/05/2018 30/05/2018 Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. Dr. Schaefflera 1, Kysucké Nové Mesto 36386553 stiahni
272 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Vladimír Oravec Rudina 107 stiahni
633 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Tatiana Tolnajová Rudina 65 stiahni
444 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Anna Mullerová Rudina 64 stiahni
378 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Vilma Belásová Rudina 52 stiahni
331 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodoatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Anna Šefárová ČSA 1190/34, Kysucké Nové Mesto stiahni
47 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Helena Juráková Jesenského 1170, Kysucké Nové Mesto stiahni
486 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Zdeno Kotrč Rudina 220 stiahni
549 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Janka Kocúrová Kollárova 847, Kysucké Nové Mesto stiahni

Stránky