Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
2018 prenájom nebytových priestorov sála KD

prenájom nebytových priestorov sála KD

13/03/2018 13/03/2018 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ Rudina 023 31 Rudina stiahni
2018 prenájom nebytových priestorov sála KD

prenájom nebytových priestorov sála KD

13/03/2018 13/03/2018 Dobrovoľný hasičský zbor obce 023 31 Rudina stiahni
2018 prenájom nebytových priestorov sála KD

prenájom nebytových priestorov sála KD

13/03/2018 13/03/2018 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ Rudina 023 31 Rudina stiahni
813 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

12/03/2018 12/03/2018 Monika Kubová 023 31 Rudina 149 stiahni
812 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Helena Poláčková 023 31 Rudina 288 stiahni
161 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Oľga Buková 023 31 Rudina 319 stiahni
571 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Anna Jancová 023 31 Rudina 395 stiahni
488 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Pavol Poliak 023 31 Rudina 369 stiahni
629 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Anna Kotrčová Čadca, Kukučínova 34 stiahni
409 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Gabriela Bombalová Košice, Berlínska 2466 stiahni
882 hrobové miesto

hrobové miesto

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Eliška Brejková Bratislava, Povoznícka 6 stiahni
630 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Anna Kotrčová Čadca, Kukučínova 34 stiahni
883 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva  - hrobové miesto

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Mária Juríková 023 31 Rudina 351 stiahni
211 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Anna Šedová Kysucké Nové Mesto, Neslušská cesta 1126 stiahni
669 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 12/03/2018 12/03/2018 Cecília Malíková 023 31 Rudina 276 stiahni
4/2018/A zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina

800.00€ 02/03/2018 02/03/2018 CYKLOKLUB Rudina 023 31 Rudina 42219108 stiahni
3/2018/A zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina

1 100.00€ 01/03/2018 01/03/2018 Základná organizácia SZZ Rudina Rudina 1781525 stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

28/02/2018 28/02/2018 Základná organizácia SZZ Rudina 023 31 Rudina stiahni
Dodatok č. 1 k zmluve č. 431/2011 Dodatok k zmluve č. 431/2011

Dodatok č. 1 k zmluve  o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011 zo dňa 09.12.2011

12/02/2018 22/02/2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 stiahni
2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluvy o prenájme nebytových priestorov

12/02/2018 14/02/2018 Mgr. Anna Pečalková 023 31 Rudina č. 358 stiahni

Stránky