Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
72159191 dohoda o platbách za odobratú el. energiu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú el. energiu na rok 2019 "ihrisko OŠK"

2 057.00€ 14/01/2019 14/01/2019 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
Zmluva č. 2/2019/A Zmluva č. 2/2019/A - FK Prípravka Rudina

Zmluva  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2019 FK Prípravka Rudina

3 500.00€ 09/01/2019 11/01/2019 Futbalový klub Prípravka Rudina Rudina č. 256 50761650 stiahni
73076321 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

759.00€ 10/01/2019 10/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
Zmluva č. 1//2019/A Zmluva č.1//2019/A

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2019

700.00€ 10/01/2019 10/01/2019 Jednota dôchodcov Slovenská - základná organizácia Rudina Rudina č. 345, 023 31 Rudina 12664855 stiahni
72159131 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

3 751.00€ 10/01/2019 10/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
Zmluva č. 3/2019/A Zmluva č. 3/2019/A

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2019 - Obecný športový klub Rudina

6 300.00€ 10/01/2019 10/01/2019 Obecný športový klub Rudina Rudina č. 442, 023 31 Rudina 37806491 stiahni
72159041 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

1 122.00€ 10/01/2019 10/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159071 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

660.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159251 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

2 640.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159151 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

858.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72158951 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

1 243.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
9100369074 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu  na rok 2019

231.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159123 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

1 716.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159163 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

473.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
73339941 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

110.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159143 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

2 024.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159261 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

2 387.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
72159291 dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

dohoda o platbách za odobratú elektrinu na rok 2019

88.00€ 09/01/2019 09/01/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

120.00€ 07/01/2019 07/01/2019 Slávka Malíková 023 31 Rudina č. 188 stiahni
6/2018 Materská škola Rudina č. 444 - rekonštrukcia triedy, elektroinštalácie

Materská škola Rudina č. 444 - rekonštrukcia triedy, elektroinštalácie

9 290.51€ 06/11/2018 26/12/2018 RINIPOL, s.r.o. Borová 3203/29, 010 07 Žilina 48222836 stiahni

Stránky