Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
549 nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

nájomná zmluva - dodatok - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Janka Kocúrová Kollárova 847, Kysucké Nové Mesto stiahni
886 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 28/05/2018 28/05/2018 Jaroslav Detko Chlumeckého 15, Bratislava stiahni
zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov "Muštáreň"

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 25/05/2018 25/05/2018 Slávka Jančigová Rudina 465 stiahni
MSD_Rudina_01 zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb

21/05/2018 21/05/2018 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Dvojkrížna 49, Bratislava 45325600 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov areál OŠK

zmluva o prenájme nebytových priestorov areál OŠK

25.00€ 21/05/2018 21/05/2018 Jozef Bacigal Radoľa 257 stiahni
Zmluva o spracovaní OÚ prostredníctvom sprostredkovateľa zmluva o spracovaní OÚ prostredníctvom sprostredkovateľa

zmluva o spracovaní OÚ prostredníctvom sprostredkovateľa

18/05/2018 21/05/2018 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Dvojkrížna 49, Bratislava 45325600 stiahni
príkazná zmluva Vystúpenie heligonkári

Vystúpenie heligonkári "Deň matiek"

100.00€ 11/05/2018 11/05/2018 Pavol Kondek SNP 737, 022 01 Čadca stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov  - objekt "Muštárne

20.00€ 11/05/2018 11/05/2018 Štefan Hulka Rudina č. 420, 023 31 Rudina stiahni
Zmluva o prenájme zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 07/05/2018 07/05/2018 Vladimír Novák Sládkovičova 1223, Kysucké Nové Mesto
Príkazná zmluva Príkazná zmluva

Príkazná zmluva - vystúpenie skupiny Black Evis

372.00€ 27/04/2018 27/04/2018 Lukáš Hanzel Jilemnického 66, 038 52 Sučany stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov - športová hala

27/04/2018 27/04/2018 Ing. Bočej Radoslav Jesenského 1180/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

prenájom nebytových priestorov - muštáreň

27/04/2018 27/04/2018 Jaromír Hrošovský Rudina 316 stiahni
724 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Jana Mlíchová Rudina 82 stiahni
617 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 09/04/2018 26/04/2018 Marta Kubičková Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1180 stiahni
427 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Zdenka Sláviková Rudina 193 stiahni
809 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Ivan Martinec Kysucké Nové Mesto, ČSA 1306 stiahni
109 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Viera Šutá Rudina 298 stiahni
883 nájomná zmluva - hrobové miesto

nájomná zmluva - hrobové miesto

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Mária Juríková Rudina 351 stiahni
484 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Zdenka Sláviková Rudina 193 stiahni
483 nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

nájomná zmluva - hrobové miesto - dodatok

20.00€ 26/04/2018 26/04/2018 Marta Kubičková Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1180 stiahni

Stránky