Informácie obce

18. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 18.01.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Program zasadnutia v prílohe 

17. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.12.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Program zasadnutia v prílohe 

16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 14.12.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.Program zasadnutia v prílohe

NÁVRH ROZPOČTU OBCE RUDINA NA ROK 2021

Návrh Rozpočtu obce Rudina na rok 2021, odhad na roky 2022 - 2023 je vyvesený dňa 3.12.2020 v obci : OćÚ úradná tabuľa pri pošte, potraviny za železničnou stanicou, potraviny "Pochyba", potraviny "Koruna" a potraviny "Sama".

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Divina"

V prílohe oznámenie o zaslaní Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Divina". Správa je prístupná verejnosti na OcÚ Rudina počas stránkových dní.

Stránky

Subscribe to Informácie obce