Informácie obce

OZNÁMENIE o zrušení 15. zasadnutia OZ

Vážení občania, z dôvodu práceneschopnosti pani starostky Vám oznamujeme, že 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 14. 9. 2020 je zrušené. 

15. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 14.09.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.Program zasadnutia v prílohe

Stránky

Subscribe to Informácie obce