Informácie obce

31. zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 31. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok  15. decembra 2017 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program v prílohe


Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh rozpočtu obce Rudina na rok 2018 - Príjmy

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom " Návrh  rozpočtu obce Rudina na rok 2018 - Príjmy  ".

Materiály budú uverejnené aj na miestach obvyklých na zverejňovanie dokumentov obce  a to nasledovne :

- informačná tabuľa v budove OcÚ Rudina pri pošte

- potraviny "Dajana" - dolný koniec obce

- potraviny "Pochyba" 

- potraviny "KORUNA"

- potraviny " Hollá"

- potraviny Dajana" - horný koniec obce

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh rozpočtu obce Rudina na rok 2018 - Výdavky

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom " Návrh  rozpočtu obce Rudina na rok 2018 - Výdavky ".

Materiály budú uverejnené aj na miestach obvyklých na zverejňovanie dokumentov obce  a to nasledovne :

- informačná tabuľa v budove OcÚ Rudina pri pošte

- potraviny "Dajana" - dolný koniec obce

- potraviny "Pochyba" 

- potraviny "KORUNA"

- potraviny " Hollá"

- potraviny Dajana" - horný koniec obce

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh VZN obce Rudina o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. /2017

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom " Návrh VZN obce Rudina o miestnom poplatku za komunálne odpady  a dribné stavebné odpady č.  /2017".

Materiály budú uverejnené aj miestach obvyklých na zverejňovanie dokumentov obce  a to nasledovne :

- informačná tabuľa v budove OcÚ Rudina pri pošte

- potraviny "Dajana" - dolný koniec obce

- potraviny "Pochyba" 

- potraviny "KORUNA"

- potraviny " Hollá"

- potraviny Dajana" - horný koniec obce

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

10. mimoriadne zasadnutie OZ

Starostka obce Rudina podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva  10.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať vo štvrtok 23.10.2017 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. Program zasadnutia v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 30. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok  20. októbra   2017 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce