Informácie obce

19. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2016

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 19. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.októbra 2016 o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Program zasadnutia v prílohe.

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

18.riadne zasadnutie OZ dňa 30.09.2016

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2016 o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. Program zasadnutia v prílohe.

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

ZRUŠENÉ !! 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZRUŠENÉ - Starostka obce Rudina podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 16. septembra 2016 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu. Program zasadnutia v prílohe.

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - doplnenie progranu

Starostka obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať v piatok 26.08 2016 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

Upozorňujeme občanov na doplnenie programu rokovania na základe aktuálnych potrieb a informácií obce.


Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

4. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Rudina podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 4.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať v piatok 15. júla 2016 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Zz o dobrovoľných dražbách v prílohe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať v piatok 10. júna 2016 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. 


Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  Mimoriadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v piatok 27.05.2016 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v prílohe.

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať v piatok 13. mája 2016 so začiatkom o 19.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. 


Program zasadnutia v prílohe.

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce