Informácie obce

Aktuálny zoznam dĺžnikov Obce Rudina k 19.11.2012

Predkladáme Vám aktuálny zoznam dĺžnikov Obce Rudina, ktorí si nesplnili svoje daňové povinnosti. Ako  môžete vidíte,  nie je to zanedbateľná suma, ktorá obci chýba v rozpočte. Nedoplatky bude obec ,  po konzultácií s exekútorom,  vymáhať v rámci exekučného konania .

Upozorňujeme občanov, ktorí si v roku 2012 ešte nesplnili svoje daňové povinnosti, aby tak urobili v čo najkratšom čase, nakoľko zoznam k 01.01.2013 bude doplnený o neplatcov za rok 2012.

 

Zber nebezpečného odpadu 27.10.2012

Obec Rudina upozorňuje občanov , že dňa 27.10.2012 je možné v zbernom dvore odovzdať nebezpečný odpad.

Bližšie informácie v prílohe 

Separovaný zber 01.09.2012


Vážení občania,

zapojte sa do separovaného zberu a podporte aktivitu :

"DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU! "

 Deň zberu     : 01.09.2012

 Miesto zberu : Dvor za materskou školou

 Čas zberu      : od 15,00 hod . do 16,00 hod. 

 

   Viac unformácií v priloženom letáku

 

Tatiana Tojnajová

 

Budujeme kamerový systém

Obecný úrad Rudina informuje občanov , že v dňoch od 20. - 24. 8 2012 bude v obci  na budovách základnej školy, materskej školy a obecného úradu zabudovaný kamerový systém.

Pozvánka na hasičskú nedeľu dňa 22.07.2012

Dobrovoľný hasičský zbor v Rudine a starostka obce Vás srdečne  pozývajú   dňa 22.07.2012  o 10,00 hodine na  I. ročník  súťaže  v hasičskom špotre : " O putovný pohár starostky obce", ktorá sa uskutoční na futbalovom ihrisku .

Príďte povzbudiť  naších  súťažiacich .

 Pozvánka v prílohe .

Doplnený zoznam o občanov, ktorí neprebrali listové zásielky ku kumasácií ku dňu 18.06.2012

 V prílohe je umiestnený doplnený zoznam o občanov, ktorým nebola doručená listová zásielka ku komasácií k 18.06.2012 . Informácie k doručeniu( ako zmena bydliska, rodné číslo, nezapísané dedičské konania  .........) prosím oznámte na obecný úrad.

 

Ďakujem

 

 

Mičianová 

Neprehliadnite - zoznam občanov, ktorí neprebrali listové zásielky ku komasácií - nedoručené

Vážení občania !

V prílohe tejto správy je umiestnený zoznam občanov, ktorí si neprebrali listové zásielky  ku prebiehajúcej komasácií ( sceľovaniu pozemkov). Prosím,  pozorne si uvedený zoznam prečítajte. V prípade, ak  máte informácie o aktuálnej adrese niektorého občana zo zoznamu ,  nahláste nám uvedenú skutočnosť , aby listová zásielka mohla byť doručená.

 

Ďakujem

 

Mičianová 

 

Dôležitá informácia pre občanov

Vážení spoluobčania!

 Ako už iste viete , začali sa šíriť informácie o možnosti výstavby bytoviek na Dolných Kysuciach s cieľom presídlenia váčšieho počtu neprispôsobilých občanov. Myslieť si, že uvedený problém sa týka len obce Radoľa je naivné. Finančné skupiny, ktoré majú určité zámery sa ich ťažko vzdávajú a ak neuspeju v jednej obci skúsia to v druhej. 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.03.2012 o 18,00 hodine

Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 16. marca 2012 o 18,00 hodine v zasadačke obecného úradu . Program tvorí prílohu .

Stránky

Subscribe to Informácie obce