Informácie obce

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ - 18.10.2013

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 18.10.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Odborný posudok o stave Domu smútku z roku 2012, Statický posudok rok 2013

 Vážení občanie ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s odborným posudkom , ktorý bol zameraný na  zistenie skutkového stavu a potreby  rekonštrukčných prác  ešte  stále neukončenej výstavby Domu smútku . Obec dala tento posudok vypracovať v júni 2012. 

Zima roku 2013 v značnej miere prispela k ďalšiemu schátraniu Domu smútku - prehlbujúce sa praskliny v samotnom objekte , pretrvávajúce vhlnutie stien, nedostatočná izolácia, ... Statický posudok bol vypracovaný v roku 2013.

Pozor - Zmena začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva 17,00 hod. !

Vážení občania !

 Upozorňujeme Vás na zmenu začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré začína  o 17,00 hodine.

 

 

 

 

 

Pozvánka na 7 zasadnutie OZ 23.08.2013 , 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva 7 . riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 23.08.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Vyjadrenie Okresného dopravnéhho inšpektorátu OR PZ Čadca k vybudovaniu spomaľovacích prahov

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť so stanoviskom Okresného  dopravného inšpektorátu  OR PZ Čadca k žiadosti o vybudovanie spomaľovacích prahov v našej obci.

Aj napriek našej žiadosti a argumentácií  o nedodržiavaní   predpísanej  povolenej rýchlosti a snahe obce ochrániť  obyvateľov    Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ našej žiadosti  nevyhovel.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2013

     Vážení občania !

V prílohe sa môžete oboznámiť s  predloženým " Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na II. polrok roku 2013."

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.06.2013, 18,00 hod. sála kultúrneho domu

Vážení občania !

Pozývame Vás na 5 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2013 o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu.

 

Program rokovania v pozvánke

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Vyhlásenie " Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce "

   OBEC RUDINA

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

 

" HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE "

 

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 26/03/2013 zo dňa 26.04.2013.

 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na čiastočný úväzok - 10 hodín týždenne.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Rudina 24.05.2013 o 18,00 hodine sála kultúrneho domu

   Vážení občania,

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2013 v piatok  o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu.

S programom zastupiteľstva sa môžete oboznámiť v prílohe.

 

Srdečne Vás pozývam.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Rudina 22.03.2013 o 18,00 hodine

 Starostka Obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. " O obecnom zriadení " v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina v roku 2013 , ktoré sa bude konať dňa 22.03.2013 ( piatok ) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

S programom zasadnutia sa môžete oboznámiť v prílohe oznamu.

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce