Informácie obce

Doplnený zoznam o občanov, ktorí neprebrali listové zásielky ku kumasácií ku dňu 18.06.2012

 V prílohe je umiestnený doplnený zoznam o občanov, ktorým nebola doručená listová zásielka ku komasácií k 18.06.2012 . Informácie k doručeniu( ako zmena bydliska, rodné číslo, nezapísané dedičské konania  .........) prosím oznámte na obecný úrad.

 

Ďakujem

 

 

Mičianová 

Neprehliadnite - zoznam občanov, ktorí neprebrali listové zásielky ku komasácií - nedoručené

Vážení občania !

V prílohe tejto správy je umiestnený zoznam občanov, ktorí si neprebrali listové zásielky  ku prebiehajúcej komasácií ( sceľovaniu pozemkov). Prosím,  pozorne si uvedený zoznam prečítajte. V prípade, ak  máte informácie o aktuálnej adrese niektorého občana zo zoznamu ,  nahláste nám uvedenú skutočnosť , aby listová zásielka mohla byť doručená.

 

Ďakujem

 

Mičianová 

 

Dôležitá informácia pre občanov

Vážení spoluobčania!

 Ako už iste viete , začali sa šíriť informácie o možnosti výstavby bytoviek na Dolných Kysuciach s cieľom presídlenia váčšieho počtu neprispôsobilých občanov. Myslieť si, že uvedený problém sa týka len obce Radoľa je naivné. Finančné skupiny, ktoré majú určité zámery sa ich ťažko vzdávajú a ak neuspeju v jednej obci skúsia to v druhej. 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.03.2012 o 18,00 hodine

Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 16. marca 2012 o 18,00 hodine v zasadačke obecného úradu . Program tvorí prílohu .

Daň za psa

Obecný úrad Rudina upozorňuje občanov , že do 31.01.2012 je potrebné zaplatiť DAŃ ZA PSA. 

Platba za jedného psa je 5,00 €, platba za psa v byte  10,00 €.

 

 

Stredoslovenská energetika - dôležité upozornenie


Dôležité upozornenie !!! 

Článok  Stredoslovenskej  enorgetiky - prečo nepodpisovať zmluvy s podomovými predajcami elektrickej energie.

 

Stránky

Subscribe to Informácie obce