Informácie obce

35. zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.06.2018

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 35. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok  18. júna   2018 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v príloheKomunitný plán sociálnych služieb 2018-2023

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudina na roky 2018 - 2023. Komunitný plán je vyvesený tiež na úradnej tabuli obce pri pošte.

Návrh VZN o službách poskytovaných obcou a poplatokoch za tieto služby v obci Rudina

Vážení občania, v prílohe Návrh VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina. Návrh VZN je tiež vyvesený na obvyklých miestach v obci.

34. zasadnutie OZ 13.04.2018

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 34. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok  13. apríla  2018 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.Program v prílohe

Stránky

Subscribe to Informácie obce