Informácie obce

2. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v piatok 18. januára 2019 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Program v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. decembra  2018 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program v prílohe

Stránky

Subscribe to Informácie obce