Informácie obce

33. zasadnutie OZ 01.03.2018

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 33. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 1. marca 2018 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.Program v prílohe

32. zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 32. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok  19. januára so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program v prílohe

Stránky

Subscribe to Informácie obce