Kultúra a šport

Organizátorkou kultúrnych podujatí v obci je knihovníčka pani Miroslava Ščambová. Každoročne organizuje mnohé kultúrne podujatia karnevaly, slávnostné posedenia a hudobné vystúpenia. Významné miesto v kultúrnom živote obce patrí folklórnej skupine Bukovinka. V obci sa nachádza knižnica s bohatým knižným fondom a kultúrny dom.

Najvýznamnejším športom v obci je futbal. V roku 2001 vznikol Obecný športový klub, ktorého výbor pracuje v zložení: Lukáš Guzma, Róbert Kohút, Milan Černák, Pavol Macek a Vladimír Pečalka. Ďalšími významnými športmi v obci sú cyklotrial a bikros, ako aj športový rybolov a lyžovanie.


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52