Obecné zastupiteľstvo

Zasadacia miestnosť Obecného úradu


Starosta obce :

Ing. Anna Mičianová

Zástupca starostu:
František Hruška

 poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022

Ing. Ján Garbier
František Hruška
PhDr. Marián Hutyra
Ing. Mariana Janáčiková
Vladimír Kohút
Ľubomír Mičian
Bc.Viera Štefanková
Ing. Jozef Turianik
Ing. Marián Turianik
kontrolór obce
Ing. Stanislav Jančiga

Komisie obecného zastupiteľstva:

Komisia podľa zákona 357/2004 Z. z. ústavný zákon  o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov :

predseda komisie : Ing. Jozef Turianik

členovia komisie : František Hruška, PhDr. Marián Hutyra, Vladimír Kohút, Ing. Mariana Janáčiková

Finančná komisia: Ing. Ján Garbier - predseda, členovia: Ing. Mariana Janáčiková a PhDr. Marián Hutyra

Sociálna komisia: Bc. Viera Štefanková - predseda

Komisia športu a kultúry: Ľubomír Mičian - predseda

Stavebné komisia a komisia verejného poriadku: Ing. Jozef Turianik - predseda

Komisia životného prostredia: Ing. Marián Turianik