V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR...

Vážení občania, 

v prílohe  "Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto".

Obec Rudina, ako zriaďovateľ materskej školy v Rudine oznamuje, že prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 12. apríla 2021 predbežne  pre deti...

Riaditeľstvo Základnej školy Rudina ako príslušný orgán v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 143/1984 Zb. o základných školách v znení neskorších...

Elektronické sčítanie obyvateľov prebiehalo od 15. februára 2021 do 31.marca 2021.

V obci Rudina využilo elektronické sčítanie 94....

V prílohe : 

UZNESENIE vlády SR č. 173 zo dňa 31.03.2021 k návrhu na aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej ...

Obecný úrad Rudina oznamuje, že dňa 1. apríla 2021 (štvrtok)  bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancami zatvorený. 

Vzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v...

Vážení občania,

v prílohe informácia o testovaní. 

Zmena : 

testovanie v sobotu 03.04.2021 do 17:00...

V prílohe

" Uznesenie vlády SR č. 166 z 24. marca 2021 - k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti  s ohľadom...

Stránky