Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa v najšej obci uskutoční 6. marca 2021 od 10:30 hod do 12:00 hod. Bližšie...

Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 31, čiastka 19, vydaná 5. februára 2021: 

41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva...

Vážení občania, 

dávame Vám do pozornosti zriadenie nového testovacieho miesta v Kysuckom Novom Meste. Uvedené mobilné...

Základné informácie
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre...

V prílohe " Uznesenie vlády SR č. 78 z 05.februára 2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na...

Vážení občania, 

v prílohe "Harmonogram testovania v okrese Kysucké Nové Mesto 05.-07.02.2021"

Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že v našej obci sa bude konať  antigénové testovanie  na ochorenie COVID - 19.

Testovanie bude v...

Vážení občania, 

dávame Vám do pozornosti zriadenie nového testovacieho miesta v Kysuckom Novom Meste. Uvedené mobilné...

Základné informácie
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre...

V prílohe dokument, ktorý informuje o dokladoch, ktorými je potrebné sa preukázať pri vstupe na obecný úrad. 

Stránky