Vestník vlády obsahuje: 

13. Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri...

 V prílohe informácia : 

"Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce Rudina "

Vážení občania, 

v prílohe informácia o skríningovom celoplošnom  testovaní v našej obci s rozpisom testovania.

V prílohe  

"Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

Dňa 20. 1. 2021 /t. j. streda/ bude v našej obci zber plastov, preto žiadame občanov, aby pripravili svoje nádoby resp. zviazané vrecia s...

V prílohe : 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka za zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina...

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom...

Vážení rodičia, 

v prílohe "Oznam Materskej školy Rudina " pre rodičov.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky  č. 1 zo 06. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/...

Vážení občania, 

obec Rudina pripravuje  nový strategický dokument " Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky...

Stránky