Uznesenie vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020, ktorým sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia...

Vážení občania, v prílohe nájdete harmonogram vývozu odpadu na rok 2021.

V prílohe "Oznam ambulancie všeobecného lekára " - čerpanie dovolenky v dňoch 04.01.2021 - 08.01.2021

V prílohe 

" Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 zo dňa 29.12.2020" , ktorým sa predlžuje núdzový stav  na území SR na obdobie 40...

Obecný úrad v Rudine oznamuje, že dňa 30.12.2020 bude prevádzka od 07:00 hod do 11:00 hod len pre súrne prípady, dňa 31.12.2020 len na telefonický...

V prílohe Vestník vlády SR, ročník 30, čiastka 31, vydaná 22.decembra 2020

56.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva...

 V prílohe "Zverejnenie zámeru predaja časti nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce Rudina  z dôvodov hodných osobitného zreteľa" : žiadateľ :...

Vážení občania, v nadväznosti na zákaz vychádzania platný od 19. decembra 2020 od 05:00 hod oznamujeme občanom a klientom, že Obecný úrad v Rudine...

Vážení občania, vývoz počas vianočných sviatkov uskutoční firma T+T, a. s. Žilina v sobotu 26.12.2020.

V prílohe uvedený Vestník v zložení : 

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa...

Stránky