Vážení občania, na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 680 obcí, medzi ktorý je aj naša obec Rudina. V priebehu roka 2021 vybrané...

Obec Rudina, zastúpená starostkou obce Ing. Annou Mičianovou, ako zriaďovateľom Materskej školy Rudina, na základe informácií riaditeľky materskej...

Uvedená príloha obsahuje: 

35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č....

V prílohe : 

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného...

V prílohe : 

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia ku...

Vážení občania, v prílohe 32. VYHLÁŠKA zo dňa 4. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou...

Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30, čiastka19, vydaná 03. decembra 2020

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o...

Spoločný obecný úrad Rudina - stavebný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto, oznamuje, že dňa 7. 12. 2020 bude z technických príčin    z a...

V prílohe informácia k výberovému konaniu - voľba "Hlavného kontrolóra obce Rudina" 

Stránky