Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
80/2021

Vytýčenie pozemkov KN C 2849, 1095/18

350.00€ 10/05/2021 Ing. Anna Tomašcová - geodetické práce Komenského 135, 022 01 Čadca 349 528 961 Mičianová
81/2021

elektrický štartér Briggs & Stratton traktory

 

60.00€ 11/05/2021 zatechservis, s. r. .o, Lidická 700/19, 602 00 Brno 3 278 263 Mičianová
79/2021

Objedenávaka multifunkčného zariadenia obec Rudina 

350.00€ 06/05/2021 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica č, 337, 023 32 Snežnica 37 622 498 Mičianová
77/2021

občerstvenie - testovanie 

91.00€ 06/05/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
78/2021

Ochranné pomôcky testovanie 08.05.2021-09.05.2021

200.00€ 06/05/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
74/2021

Objednávka občerstvenia - testovanie

91.00€ 28/04/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
75/2021

Objednávka dezinfekcie - testovanie

67.50€ 28/04/2021 MARPIN , s. r. o. Kukučínova 573, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36 391 085 Mičianová
72/2021

Interiérové vybavenie Domu nádeje

1 000.00€ 28/04/2021 KASTEX TECHNIKA, s. r. o. Strojnícka 5, 080 06 Prešov 52 083 764 Mičianová
73/2021

Ochranné pomôcky - testovanie 

353.90€ 28/04/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
71/2021

Kancelársky papiet - Obecný úrad Rudina 

1 100.00€ 27/04/2021 Šmehyl Marián - Copy servis Snežnica č, 337, 023 32 Snežnica 37 622 498 Mičianová
69/2021

Reklamné predmety na testovanie 

450.00€ 27/04/2021 LIM PO , s. r. o. Jesenná 1, 080 01 Prešov 36 498 980 Mičianová
70/2021

Kancelársky papier - Spoločný úrad Rudina 

1 100.00€ 27/04/2021 Šmehyl Marián - Copy servis Snežnica č, 337, 023 32 Snežnica 37 622 498 Mičianová
67/2021

Oprava a inštalácia PC - počítač riaditeľka MŠ Rudina 

100.00€ 26/04/2021 CEKOKAM, s. r. o. Hlavná 765, 023 35 Ochodnica 50 709 020 Mičianová
68/2021

Revízia kamerového systému obce Rudina  - budovy  ZŠ Rudina , MŠ Rudina ,Obecný úrad Rudina 

100.00€ 26/04/2021 CEKOKAM, s. r. o. Hlavná 765, 023 35 Ochodnica 50 709 020 Mičianová
66/2021

Oprava tyčového mixéra  ŠJ MŠ Rudina 

90.00€ 26/04/2021 Vladimír Reguly - IBIS SERVICE Uhoľná 3, 010 01 Žilina 10 948 007 Mičianová
63/2021

Ochranné pomôcky - testovanie

77.30€ 22/04/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
64/2021

Zabezpečenie občerstvenie testovanie 24.04.2021 - 25.04.2021

91.00€ 22/04/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
61/2021

Revízia elektrickej inštalácie, bleskozvodu elektrických spotrebičov v budove Materskej školy Rudina 

850.00€ 22/04/2021 CASEL, s. r. o., elektroinštalácie a revízie Pittsburská 1672/15, 010 08 Žilina 47 552 891 Mičianová
65/2021

Dovoz drte

250.00€ 22/04/2021 UNIPAL KNM, spol. s r. o. Štúrova 1305/A4, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36 383 171 Mičianová
62/2021

Revízia elektrickej inštalácie, bleskozvodu a elektrických spotrebičov  - budova obecného úradu

570.00€ 22/04/2021 CASEL, s. r. o., elektroinštalácie a revízie Pittsburská 1672/15, 010 08 Žilina 47 552 891 Mičianová

Stránky