Informácie obce

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.03.2012 o 18,00 hodine

Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 16. marca 2012 o 18,00 hodine v zasadačke obecného úradu . Program tvorí prílohu .

Daň za psa

Obecný úrad Rudina upozorňuje občanov , že do 31.01.2012 je potrebné zaplatiť DAŃ ZA PSA. 

Platba za jedného psa je 5,00 €, platba za psa v byte  10,00 €.

 

 

Stredoslovenská energetika - dôležité upozornenie


Dôležité upozornenie !!! 

Článok  Stredoslovenskej  enorgetiky - prečo nepodpisovať zmluvy s podomovými predajcami elektrickej energie.

 

Stránky

Subscribe to Informácie obce